advertisement

"ทนายรณณรงค์" แนะวิธีป้องกัน "แม่" เอามือถือเราไปขาย หลังจากเราตาย

26 พ.ค. 65

ทรัพย์สินส่วนตัวจะได้ตายไปพร้อมกับเรา!! "ทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์" คลายทุกข์ชาวเน็ตที่สอบถามเข้ามาเยอะ ถึงวิธีป้องกันแม่ไม่ให้เอามือถือเราไปขายแลกเงินหลังจากเราตาย

โดย "ทนายรณณรงค์" เผยใน "เพจทนายคู่ใจ" ว่า "วิธีการยุ่งยากหน่อย แต่ไม่เกินความสามารถ ทำพินัยกรรมไว้ครับ ทรัพย์สินบางอย่างที่เป็นความลับส่วนตัว จะได้ตายไปพร้อมกับเรา บอกไว้เลยว่า เมื่อข้าพเจ้าตายให้ตกเป็นของแผ่นดิน หรือให้ทำลายทิ้ง หรือให้บริจาคไป แม่จะได้ไม่เอาไปขายหลังจากที่เราตาย"

นอกจากนี้ วิธีป้องกันแม่ไม่ให้เอามือถือเราไปขายแลกเงินแสน หลังจากเราตาย คือทำพินัยกรรม ถ้าไม่ได้ทำพินัยกรรมทรัพย์มรดกจะตกทอดแก่ทายาท ดังนี้

ตามป.พ.พ.มาตรา 1599 เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท วรรคสอง ทายาทอาจเสียไปซึ่งสิทธิในมรดกได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น มาตรา 1629 ทายาทโดยธรรมมีหกลำดับเท่านั้น และภายใต้บังคับ แห่ง มาตรา 1630 วรรคสอง แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดั่ง ต่อไปนี้ คือ
(1) ผู้สืบสันดาน
(2) บิดามารดา
(3) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
(4) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
(5) ปู่ ย่า ตา ยาย
(6) ลุง ป้า น้า อา
คู่สมรส(จดทะเบียนสมรส)ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ถือว่าเป็นทายาทโดยธรรม

ทนายรณณรงค์ แนะวิธีป้องกันแม่ เอามือถือเราไปขาย หลังจากเราตาย

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่