ส่องนโยบาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่

22 พ.ค. 65

ส่องนโยบาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ ซึ่งมากับสโลแกน "ทำงาน ทำงาน ทำงาน" ลดจุดเสี่ยงด้านอาชญากรรม อุบัติเหตุ และสาธารณภัย

 

ส่องนโยบายสำคัญของ ว่าที่ผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ซึ่งมากับสโลแกน "ทำงาน ทำงาน ทำงาน" นโยบายเด่นแบ่งออกเป็น 9 หมวดหมู่ ดังนี้

 

นโยบาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

 

1. ปลอดภัยดี

 

• ลดจุดเสี่ยงด้านอาชญากรรม อุบัติเหตุ และสาธารณภัย
• กรุงเทพฯ ต้องสว่าง
• พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลพื้นที่จุดเสี่ยงความปลอดภัย (BKK Risk Map)
• หน่วยงาน กทม.เข้าใจ สนับสนุนความเท่าเทียม และยอมรับความหลากหลายทางเพศ
• ป้ายรถเมล์มีข้อมูลและสว่างปลอดภัยทุกป้าย
• ขอดูภาพจากกล้อง CCTV ออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็ว
• ยกระดับคุณภาพกล้องวงจรปิด ป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก
• กำหนดค่ามาตรฐานความสว่างป้ายโฆษณา
• ใช้ข้อมูลอาชญากรรมกำหนดพิกัดอันตราย เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย
• พัฒนาบัญชีอุปกรณ์ในการเผชิญเหตุสาธารณภัยฉุกเฉินระดับย่าน
• เพิ่มประปาหัวแดง โดยเฉพาะเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่น
• จัดหายานพาหนะเพื่อดับเพลิงในที่คับแคบ
• พัฒนาหลักสูตรและการฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานสาธารณภัย
• พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลแบบก่อสร้างและแปลนอาคารสนับสนุนการเผชิญเหตุให้มีประสิทธิภาพ
• ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเชิงรุก
• ผลักดันการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านการบรรเทาสาธารณภัย
• ซ้อมการเผชิญเหตุให้ครอบคลุมทุกระดับ ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่
• ใช้ CCTV กวดขันวินัยจราจร
• ตรวจสอบและปรับปรุงทางข้ามทั้งกรุงเทพฯ ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
• ปลูกฝังจิตสำนึก ส่งเสริมการสร้างระเบียบ กวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวด
• ลดความเร็ว ลดความเสี่ยง ในย่านชุมชนและถนนสายรอง
• พนักงาน กทม.ตรวจสอบความพร้อมใช้สาธารณูปโภคเมืองเชิงรุก
• กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
• รณรงค์สิทธิและระเบียบวินัยพลเมืองในเรื่องจราจร ความสะอาด คอร์รัปชั่น สิ่งแวดล้อม
• เพิ่มเวลา เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก เพิ่มการเข้าถึงสวนและพื้นที่สาธารณะ
• เปิดบ้านอุ่นใจ ที่ปลอดภัยของคนไร้บ้าน
• รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานให้คนไร้บ้าน ผ่านการตรวจสอบสิทธิและสวัสดิการ
• จัดระบบความช่วยเหลือคนไร้บ้านให้มีประสิทธิภาพ
• ช่วยหางาน สร้างรายได้ สร้างความมั่นคง
• จัดทำฐานข้อมูลห้องเช่าราคาถูก (housing stock)
• จัดชุดปฏิบัติการสำรวจตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานในเมือง
• กำหนดหน้าที่ และเป้าหมายของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขตและระดับจังหวัด
• จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับเขต
• ผู้ว่าฯ เที่ยงคืน สนับสนุนการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจกลางคืน
• เด็กกทม. เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น

 

2. สร้างสรรค์ดี

 

• กรุงเทพฯ พื้นที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดง (สตรีทโชว์)
• ดึงอัตลักษณ์ สร้างเศรษฐกิจ 50 ย่านทั่วกรุงเทพฯ
• เปิดโรงเรียนวันหยุดเป็นพื้นที่กิจกรรม พื้นที่การเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชน
• ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน
• 12 เทศกาลตลอดปีทั่วกรุงเทพฯ
• ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
• ห้องสมุดออนไลน์ (e-Library) อ่านอีบุ๊กได้จากทุกที่
• เพิ่มฟังก์ชั่นให้ห้องสมุดเป็น Co-working Space
• จัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง ทุกมุมเมืองเป็นพื้นที่ศิลปะ
• เปลี่ยนศาลาว่าการและลานคนเมือง สู่พิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพฯ และพื้นที่สร้างสรรค์
• แพลตฟอร์มรวบรวมพื้นที่สร้างสรรค์กรุงเทพฯ
• วิชาศิลปะนอกห้องเรียน ส่งเสริมความคิด ความสร้างสรรค์ ผ่านแนวร่วมศิลปินทั่วกรุง
• ขยายโอกาส ขยายช่องทาง ให้กับสินค้าสร้างสรรค์กรุงเทพฯ (MIB: Made in Bangkok)
• พื้นที่สาธารณะเอนกประสงค์ทั่วกรุง
• งานศิลป์จากหอศิลป์กรุงเทพฯ สู่พื้นที่สาธารณะทั่วกรุง
• ชมรมผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging)
• จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประจำชุมชน ประจำเขต
• ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) ผลักดัน Hi-Tech และ Hi-Touch
• พิจารณาเพิ่มศูนย์สร้างสุขทุกวัย เพิ่มกิจกรรมให้คนกรุงเทพฯ
• พัฒนาป้ายท่องเที่ยวทั่วกรุงเทพฯ ขนาดเหมาะสม ข้อมูลถูกต้อง

 

3. สิ่งแวดล้อมดี

 

• เพิ่มรถเมล์สายหลักและรอง ราคาถูกราคาเดียว
• จัดทีม 'นักสืบฝุ่น' ศึกษาต้นตอ PM2.5
• ตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน
• ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ปล่อยมลพิษ
• สนับสนุนให้เกิด ecosystem รถพลังงานไฟฟ้า
• ขยายระบบการติดตามและแจ้งเตือนฝุ่นสู่ระดับแขวง 1,000 จุด
• ลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณ Low Emission Zone
• ตรวจจับรถควันดำจากต้นตอ
• เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอย
• พัฒนาพื้นที่ปลอดฝุ่น (BKK Clean Air Area) ด้วยต้นไม้สำหรับพื้นที่เปิด ด้วยเครื่องฟอกอากาศสำหรับพื้นที่ปิด
• ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง
• พยากรณ์ แจ้งเตือน ป้องกันฝุ่น PM2.5
• รณรงค์สิทธิและระเบียบวินัยพลเมืองในเรื่องจราจร ความสะอาด คอร์รัปชั่น สิ่งแวดล้อม
• จัดหารุกขกรมืออาชีพดูแลต้นไม้ประจำเขต
• จุดจอดจักรยานคุณภาพ ปลอดภัย ทุกจุดเชื่อมต่อขนส่ง
• สวน 15 นาที ทั่วกรุง
• สนับสนุนการแปลงที่ของประชาชนและเอกชนให้เป็นพื้นที่สีเขียว
• เพิ่มเวลา เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก เพิ่มการเข้าถึงสวนและพื้นที่สาธารณะ
• พิจารณาให้นำสัตว์เลี้ยงไปออกกำลังกาย ในสวน กทม.ได้
• ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงตลอดช่วงชีวิต
• จัดระเบียบสัตว์จร แก้ปัญหาผ่านการจัดการอย่างเป็นระบบ
• สร้างต้นแบบการแยกขยะ ต่อยอดให้การแยกขยะระดับเขตสมบูรณ์ครบวงจร
• สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง
• มุ่งเน้นแยกขยะต้นทางและขยะเปียกจากองค์กรแบบมุ่งเป้า
• พัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม
• รถขยะไซส์เล็ก เข้าใจเมือง เข้าถึงบ้าน
• คาร์บอนคุมได้ กทม.ปลอดคาร์บอน (BMA Net Zero)
• ส่งขยะคืนสู่ระบบ
• เพิ่มสวัสดิการพนักงานเก็บและขนขยะ
• ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (onsite treatment)
• มุ่งเป้าติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียต้นทาง
• ทบทวนแผนก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียรวม และ เชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ำเสียที่มีอยู่เดิม
• ห้องน้ำสาธารณะที่ดีในพื้นที่สาธารณะ
• ลดฝุ่น ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการปรับปรุงเครื่องยนต์เก่า

 

4. เศรษฐกิจดี

 

• เพิ่มรถเมล์สายหลักและรอง ราคาถูกราคาเดียว
• อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตัวช่วยด้านเทคโนโลยีสำหรับคนกรุงเทพฯ
• ออกแบบเรื่องราวให้เมือง ผ่าน digital experience economy
• ดึงอัตลักษณ์ สร้างเศรษฐกิจ 50 ย่านทั่วกรุงเทพฯ
• ส่งเสริมให้ผู้ค้าแผงลอยมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
• สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าแผงลอย ภาคประชาชน และเอกชนในพื้นที่ ช่วยดูแลพื้นที่การค้า
• ขึ้นทะเบียนผู้ค้าแผงลอย พร้อมติดตามการดำเนินการ
• หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center)
• 12 เทศกาลตลอดปีทั่วกรุงเทพฯ
• กรุงเทพฯ มั่นใจ ปลอดภัยโควิด
• จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กทม. (กรอ. กทม.)
• ฝึกอาชีพพัฒนาทักษะยุคใหม่ตอบโจทย์ตลาดงาน
• ขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการ ผ่านการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในกรุงเทพฯ
• ตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขต
• ขยายโอกาส ขยายช่องทาง ให้กับสินค้าสร้างสรรค์กรุงเทพฯ (MIB: Made in Bangkok)
• คลังปัญญาผู้สูงอายุ
• ช่วยหางาน สร้างรายได้ สร้างความมั่นคง
• ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) ผลักดัน Hi-Tech และ Hi-Touch
• พัฒนาโอกาสและศักยภาพในตลาด กทม.
• ใบอนุญาตตามประเภทกิจกรรม Function-based License
• น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย ฟรี ทั่วกรุง
• ส่งเสริมการออมและเข้าถึงแหล่งเงินทุนตั้งแต่ระดับครอบครัวถึงระดับชุมชน
• พัฒนาป้ายท่องเที่ยวทั่วกรุงเทพฯ ขนาดเหมาะสม ข้อมูลถูกต้อง
• นำร่องผ้าอนามัยฟรี
• สนับสนุนศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศในกรุงเทพฯ
• ผู้ว่าฯ เที่ยงคืน สนับสนุนการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจกลางคืน
• แจกอาหาร ก้าวผ่านวิกฤต เปิดครัวกลางที่โรงเรียนหรือชุมชนผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชน
• ตลาด กทม.ออนไลน์
• ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กทม.
• ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม.

 

5. เดินทางดี

 

• เพิ่มรถเมล์สายหลักและรอง ราคาถูกราคาเดียว
• ทบทวน BRT เพื่อพิจารณาการดำเนินโครงการ
• ท่าเรือเข้าสะดวก ออกสบาย เชื่อมต่อปลอดภัย
• พิจารณาเดินเรือ เพิ่มตัวเลือกเชื่อมต่อการเดินทาง
• รถไฟฟ้าสายสีเขียว ประชาชนต้องได้ประโยชน์สูงสุด
• สนับสนุนให้เกิด ecosystem รถพลังงานไฟฟ้า
• สร้างจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (hub) เพื่อการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สะดวกสบาย
• ป้ายรถเมล์มีข้อมูลและสว่างปลอดภัยทุกป้าย
• จัดตั้ง Command Center บริหารจราจรร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• บริหารจัดการจราจรด้วยระบบอัจฉริยะ (ITMS) เพื่อบริหารจัดการจราจรทั้งโครงข่ายและกวดขันวินัยจราจร
• เทศกิจผู้ช่วยจราจร
• ลดรถ ลดติด ด้วยจอดแล้วจร
• เสริมศักยภาพสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา หาความเป็นไปได้เพิ่มสะพานใหม่
• รถหยุด รถติด ลดหยุด ลดติด
• กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม.
• ทุกถนน ซอย มีทางเดิน-ปั่นสะดวก เชื่อมขนส่งสบาย ลดการใช้รถ
• เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ
• สร้างซ่อมดี เพื่อทางเท้าคุณภาพและคงทน
• ทางตัดผ่านใหม่ต้องเรียบเสมอทางเท้า
• ลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณ Low Emission Zone
• นำร่อง covered walkway หลังคาทางเดินกันเปียกกันร้อนในจุดเชื่อมต่อ
• ใช้ CCTV กวดขันวินัยจราจร
• ตรวจสอบและปรับปรุงทางข้ามทั้งกรุงเทพฯ ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
• ปลูกฝังจิตสำนึก ส่งเสริมการสร้างระเบียบ กวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวด
• ลดความเร็ว ลดความเสี่ยง ในย่านชุมชนและถนนสายรอง
• พนักงาน กทม.ตรวจสอบความพร้อมใช้สาธารณูปโภคเมืองเชิงรุก
• กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
• รณรงค์สิทธิและระเบียบวินัยพลเมืองในเรื่องจราจร ความสะอาด คอร์รัปชั่น สิ่งแวดล้อม
• ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ
• จัดหารุกขกรมืออาชีพดูแลต้นไม้ประจำเขต
• สายสื่อสารลงดินไม่ซ้ำซ้อน สะท้อนต้นทุน ไม่กระทบประชาชน
• จุดจอดจักรยานคุณภาพ ปลอดภัย ทุกจุดเชื่อมต่อขนส่ง
• แจ้งปัญหาวินฯ ผ่านแพลตฟอร์มฟองดูว์
• สะพานลอยปลอดภัย มั่งคงแข็งแรง
• BBKK Trail เส้นทางวิ่งดี ออกกำลังกายดี = เดินได้ดี
• เปิดข้อมูลการเดินทางในกรุงเทพฯ ให้เป็นสาธารณะ
• สร้างลิฟต์รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 2 ฝั่งถนนครบทุกสถานี
• กำกับดูแลและเร่งคืนผิวจราจรการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อการจราจรที่คล่องตัว
• ตัดถนนย่อยตามผังเมือง เพิ่มความคล่องตัวของรถและโอกาสในการมีรถเมล์สายรอง
• กทม.สร้างแนวทางรับดูแลโครงสร้างพื้นฐาน หมู่บ้านและคอนโดเก่า
• สร้างย่านจักรยาน เดินทางได้ทั่วด้วยการปั่น (Bicycle Corridor)
• สนับสนุนรถรับส่งคนพิการ

 

6. สุขภาพดี

 

• จัดทีม 'นักสืบฝุ่น' ศึกษาต้นตอ PM2.5
• ตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน
• ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ปล่อยมลพิษ
• สนับสนุนให้เกิด ecosystem รถพลังงานไฟฟ้า
• นำร่องพัฒนาคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย
• ขยายระบบการติดตามและแจ้งเตือนฝุ่นสู่ระดับแขวง 1,000 จุด
• ลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณ Low Emission Zone
• ตรวจจับรถควันดำจากต้นตอ
• พัฒนาพื้นที่ปลอดฝุ่น (BKK Clean Air Area) ด้วยต้นไม้สำหรับพื้นที่เปิด ด้วยเครื่องฟอกอากาศสำหรับพื้นที่ปิด
• ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง
• พยากรณ์ แจ้งเตือน ป้องกันฝุ่น PM2.5
• กำหนดค่ามาตรฐานความสว่างป้ายโฆษณา
• เพิ่มเวลา เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก เพิ่มการเข้าถึงสวนและพื้นที่สาธารณะ
• พัฒนา 1,034 ลานกีฬา กับประชาชนและเอกชนในพื้นที่
• ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
• กรุงเทพฯ มั่นใจ ปลอดภัยโควิด
• ชมรมผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (Active Aging)
• จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประจำชุมชน ประจำเขต
• ขยายโครงการโรงพยาบาล 10,000 เตียง
• ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข เพิ่มการรักษา เพิ่มเวลา เพิ่มทรัพยากร
• หมอถึงบ้าน ผ่าน Telemedicine
• Mobile Medical Unit รถสุขภาพเชิงรุก ตรวจถึงชุมชน
• เร่งรัดผลักดันการก่อสร้าง และศึกษาการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ให้ครอบคลุม
• ถอดบทเรียนโควิด-19 ไม่ผิดพลาดซ้ำสอง
• ส่งเสริมกลไกภาคประชาชนสุขภาพดี ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ
• การรักษาและส่งตัวผู้ป่วยไร้รอยต่อ ด้วยการบูรณาการข้อมูล
• เพิ่มจำนวน Excellent Center และยกระดับศูนย์เวชศาสตร์เขตเมือง
• BBKK Trail เส้นทางวิ่งดี ออกกำลังกายดี = เดินได้ดี
• น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย ฟรี ทั่วกรุง
• พิจารณาเพิ่มศูนย์สร้างสุขทุกวัย เพิ่มกิจกรรมให้คนกรุงเทพฯ
• นำร่องผ้าอนามัยฟรี
• นำร่องสร้างห้องปั๊มนม-ให้นมในสถานที่ของกทม.
• เด็กกทม. เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น
• ลดฝุ่น ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการปรับปรุงเครื่องยนต์เก่า

 

7. โครงสร้างดี

 

• สร้างจุดเชื่อมต่อการเดินทาง (hub) เพื่อการเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่สะดวกสบาย
• เตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมรองรับพื้นที่การค้าหาบเร่แผงลอย
• หาพื้นที่ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการที่สามารถจัดเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร (hawker center)
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำการพัฒนาเมือง
• วางแผนแนวคิดเมืองใหม่ที่ได้มาตรฐานในพื้นที่ชานเมือง
• ปรับปรุงข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับผังเมืองและการควบคุมอาคารให้ทันสมัย
• ส่งเสริมแนวคิดการจัดรูปที่ดินในบริเวณที่เหมาะสม
• ดำเนินการเชิงรุกในการตรวจสอบอาคารเก่าและอาคารสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
• สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวคิดบ้านมั่นคง
• ศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ
• จัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัย โดยสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
• ห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (housing incubator)
• ลดจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมทันที
• แก้ปัญหาพื้นที่ต่ำ 50 เขต
• ขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 3,000 กม.
• กวดขันจับ/ปรับ การทิ้งขยะลงแหล่งน้ำอย่างจริงจัง
• ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (onsite treatment)
• มุ่งเป้าติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียต้นทาง
• เพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนทันฤดู
• เพิ่มแก้มลิงธรรมชาติ พื้นที่รับน้ำให้กรุงเทพฯ
• ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ฟันหลอคันกั้นน้ำริมแม่น้ำ และคลองสายหลัก
• ทบทวนแผนการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน
• เซ็นเซอร์สูบน้ำ ไม่ต้องรอขอกุญแจ
• ทบทวนแผนการก่อสร้างอุโมงค์ยักษ์ ความคุ้มค่าการลงทุน และประสิทธิภาพการแก้ปัญหาน้ำท่วม
• ทบทวนแผนก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียรวม และ เชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ำเสียที่มีอยู่เดิม
• แจ้งเตือนฝนตกล่วงหน้าแม่นยำ
• ห้องน้ำสาธารณะที่ดีในพื้นที่สาธารณะ
• ตัดถนนย่อยตามผังเมือง เพิ่มความคล่องตัวของรถและโอกาสในการมีรถเมล์สายรอง
• พัฒนาป้ายท่องเที่ยวทั่วกรุงเทพฯ ขนาดเหมาะสม ข้อมูลถูกต้อง
• นำร่องสร้างห้องปั๊มนม-ให้นมในสถานที่ของกทม.
• กทม.สร้างแนวทางรับดูแลโครงสร้างพื้นฐาน หมู่บ้านและคอนโดเก่า
• เพิ่มเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและปรับการให้เป็นรายปี
• ปูพรมทำฐานข้อมูลชุมชน เพื่อจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานดูแลประชาชน
• บัตรคนพิการ จุดเดียวจบ ทุก รพ.สังกัด กทม.

 

8. เรียนดี

 

• ให้การศึกษา พัฒนานักเรียนสู่พลเมืองโลก
• เรียนฟรี ชุดฟรี ไม่มีเก็บเพิ่ม
• โรงเรียนเป็นแหล่งโภชนาการที่มีคุณภาพให้กับเยาวชนทั้งมื้อเช้าและมื้อกลางวัน
• After School Program เรียน เล่น หลังเลิกเรียน
• เปิดโรงเรียนวันหยุดเป็นพื้นที่กิจกรรม พื้นที่การเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชน
• ยกระดับห้องแล็บคอมพิวเตอร์ทุกโรงเรียนให้ทันสมัยและเพียงพอ
• พัฒนาฟรี Wi-Fi ทุกโรงเรียน รองรับการสอนผ่านสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ และการสืบค้นข้อมูล
• ร่วมกับเอกชนในการจัดหาแท็บเล็ตให้นักเรียนใช้ โดยเฉพาะในช่วงการ study from home
• คืนครูให้นักเรียน ลดภาระงานเอกสารด้วยเทคโนโลยี
• เพิ่มสวัสดิการครูให้เหมาะสม
• เพิ่มครูผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ช่วยครู สำหรับวิชาเฉพาะทาง เช่น ภาษา เทคโนโลยี
• ปรับหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับการสอน ลดภาระการทำเอกสาร
• Digital Talent ผู้ช่วยด้านเทคโนโลยีให้กับคุณครู
• พัฒนาโรงเรียน 3 ภาษา สอนผ่านหลักสูตรไทย ต่างประเทศและเทคโนโลยีเพื่อการทำงาน
• สร้างเครือข่ายร่วมกับภาคเอกชน โครงการพี่สอนน้องนอกเวลาเรียน
• โรงเรียนประสิทธิภาพสูงด้วย open data
• พัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วยแนวคิด 'โรงเรียนแห่งการเรียนรู้' (Learning School)
• พัฒนาศูนย์เด็กอ่อน-เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน
• ส่งเสริมหลักสูตร คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น สำหรับเด็กช่วง 0-8 ปี
• พัฒนาห้องสมุดและห้องการเรียนรู้เคลื่อนที่
• ดูแลห้องสมุดชุมชน บ้านหนังสือ ให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน
• ห้องสมุดออนไลน์ (e-Library) อ่านอีบุ๊กได้จากทุกที่
• เพิ่มฟังก์ชั่นให้ห้องสมุดเป็น Co-working Space
• ฝึกอาชีพพัฒนาทักษะยุคใหม่ตอบโจทย์ตลาดงาน
• ขยายขีดความสามารถของโรงเรียนและศูนย์ฝึกอาชีพ กทม. ให้สามารถดูแลและฝึกทักษะคนพิการได้
• ปรับเงื่อนไขทุนเอราวัณ เพิ่มโอกาสสร้างครู กทม.
• วิชาชีพเลือกเสรีสำหรับนักเรียน
• หลักสูตรการเรียนรวม คือการศึกษาสำหรับทุกคน

 

9. บริหารจัดการดี

 

• พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตกับ กทม.
• ประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในโครงการของ กทม.
• อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตัวช่วยด้านเทคโนโลยีสำหรับคนกรุงเทพฯ
• ขึ้นทะเบียนผู้ค้าแผงลอย พร้อมติดตามการดำเนินการ
• ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมิน ผอ.เขต และผู้ว่าฯ กทม.
• สร้างการสื่อสารสองทางระหว่าง กทม.และประชาชนผ่านสภาคนเมืองประจำเขต
• พัฒนาแพลตฟอร์มรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย
• ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณ กทม. (participatory budgeting)
• สภาเมืองคนรุ่นใหม่
• เปิดเผยข้อมูลศักยภาพสูงของ กทม. (Open Bangkok)
• พัฒนาแบบจำลองเสมือนกรุงเทพฯ (Digital Twin) เพื่อใช้วางแผนและแก้ปัญหาเมือง
• เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างครอบคลุมทั้งของ กทม.และกรุงเทพธนาคม
• วิเคราะห์ข้อมูลเมือง ต่อยอดสู่การแก้ไขปัญหา
• เปรียบเทียบต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างภายใน กทม.
• ลดเสี่ยงโกงผ่านความร่วมมือภาคีเครือข่ายประชาชน
• รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม.ผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟีฟองดูว์
• ย้ายระบบราชการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนขึ้นสู่ระบบออนไลน์
• ขอดูภาพจากกล้อง CCTV ออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็ว
• รณรงค์สิทธิและระเบียบวินัยพลเมืองในเรื่องจราจร ความสะอาด คอร์รัปชั่น สิ่งแวดล้อม
• โปร่งใส ไม่ส่วย
• จัดทำงบประมาณแบบเริ่มจากศูนย์ (zero-based budgeting)
• เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพื่อประโยชน์คนกรุงเทพฯ
• สายด่วน 1555 รองรับการใช้งานภาษามือ
• จัดทำฐานข้อมูลห้องเช่าราคาถูก (housing stock)
• พัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม
• กำหนดหน้าที่ และเป้าหมายของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขตและระดับจังหวัด
• จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับเขต
• ใบอนุญาตตามประเภทกิจกรรม Function-based License
• ผู้ว่าฯ เที่ยงคืน สนับสนุนการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจกลางคืน
• แจกอาหาร ก้าวผ่านวิกฤต เปิดครัวกลางที่โรงเรียนหรือชุมชนผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชน
• บัตรคนพิการ จุดเดียวจบ ทุก รพ.สังกัด กทม.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"ชัชชาติ" ประกาศชัยชนะ พร้อมรับใช้ประชาชนทุกคน แม้ใครจะไม่ได้เลือก

ประวัติ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่

แข็งแกร่ง! ว่าที่ผู้ว่าฯ ชัชชาติ วิ่งสวนลุมแต่เช้า ก่อนลุยงานวันแรก

 

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม