close sticky

โควิดวันนี้ เผย 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด ประจำวันที่ 18 พ.ค.65

18 พ.ค. 65

โควิดวันนี้ ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เผย 10 จังหวัดติดเชื้อรายใหม่สูงสุด ประจำวันที่ 18 พ.ค.65 กรุงเทพมหานครป่วยใหม่ 2,488 ราย สะสม 333,432 ราย

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เผย 10 อันดับจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ในประเทศไทยรายใหม่สูงสุด วันที่ 18 พ.ค.65 ดังนี้

1.กรุงเทพมหานคร 2,488 ราย สะสม 333,432 ราย
2.สุรินทร์ 204 ราย สะสม 30,369 ราย
3.บุรีรัมย์ 187 ราย สะสม 46,366 ราย
4.ขอนแก่น 180 ราย สะสม 52,230 ราย
5.อุบลราชธานี 161 ราย สะสม 36,820 ราย
6.ชลบุรี 113 ราย สะสม 108,604 ราย
7.ร้อยเอ็ด 109 ราย สะสม 38,855 ราย
8.สมุทรปราการ 99 ราย สะสม 97,524 ราย
9.ยโสธร 88 ราย สะสม 12,446 ราย
10.ระยอง 78 ราย สะสม 40,838 ราย

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "วันนี้ 2,488 ตั้งแต่1ม.ค ยอดสะสม 333,432 ราย 204 18 กรมประชาสัมพันธ์ 10 ติดเชื้อโควิด-19 สูงสุด จังหวัด พฤษภาคม 2565 PN 1 กรุงเทพมหานคร สุรินทร์ บุรีรัมย์ ขอนแก่น อุบลราชธานี ชลบุรี ร้อยเอ็ด สมุทรปราการ ยโสธร 10 30,369 ราย 187 46,366 ราย 180 52,230 ราย 161 113 36,820 ราย 108,604 ราย 109 38,855 ราย 99 97,524 ราย 88 ระยอง ที่มา:กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ข้อูลณวันที่1พทษกาคม2565เวล01:00น. วันที18พฤutt 12,446 ราย 78 40,838 ราย ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สายด่วน 1111"


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่