close sticky

22 พฤษภา ออกมาเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ออกมาแสดงพลังประชาธิปไตย

15 พ.ค. 65

22 พฤษภา ออกมาเลือกตั้ง ออกมาแสดงพลังประชาธิปไตยออกมาใช้สิทธิออกเสียงอย่างพร้อมเพรียงกันเพราะทุกคะแนนโหวตสำคัญต่อกรุงเทพฯ


 

เสียงคุณสำคัญ วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น ขอเชิญชวนทุกท่านที่มีสิทธิในการเลือกตั้งครั้งนี้ ออกมาใช้สิทธิของท่านเพื่อเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร


#เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร #เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
#กรุงเทพมหานคร #Bangkok


 


ติดตามผลการเลือกตั้งได้ที่นี่


1_17


 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


- ย้ำอีกที! วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภา ออกมาเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.


- 5 ทริคการเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนไปเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.


- คำเตือน!! หากเพิกเฉยในการออกเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม