close sticky

MEA ร่วมกับ SCG และ กทม. ส่งมอบ Solar Rooftop ให้กับโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม

13 พ.ค. 65
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง คุณธงชัย โสภณ Head of Housing Products Business, SCG Roofing ร่วมพิธีส่งมอบระบบ Solar Rooftop โครงการมอบไฟสู่การศึกษา มอบโซลาร์สู่โรงเรียน ให้กับโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม

 

 

MEA 1

MEA 2

 

 

โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และนายสุเทพ ภูวนัตถ์เมธา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม ร่วมรับมอบ พร้อมร่วมพูดคุยเรื่องการส่งเสริมพลังงานสะอาด และเยี่ยมชมระบบ Solar Rooftop ณ โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม


MEA 3


MEA 4ผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้านพลังงานหมุนเวียน พร้อมให้ความร่วมมือทุกภาคส่วนส่งเสริมดำเนินตามนโยบายภาครัฐ MEA มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมมือกับ บริษัท เอสซีจี รูฟฟิ่ง จำกัด SCG และกรุงเทพมหานคร ในการสนับสนุนการติดตั้ง Solar Rooftop ให้กับโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม เป็นสถานศึกษาต้นแบบการเรียนรู้การใช้พลังงานสะอาด อีกทั้งช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา การบูรณาการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรและเยาวชนในสถานศึกษา สร้างคุณประโยชน์ต่อสถานศึกษาและเป็นแหล่งการเรียนรู้พลังงานที่สำคัญต่อไป


MEA 5


MEA 6


MEA มุ่งขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร โดยให้ความสำคัญกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง และปลอดภัย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเป้าหมายของประเทศไทยที่มุ่งสู่พลังงานทางเลือกที่สะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ตามนโยบายของรัฐบาล ส่งเสริมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัย ผู้ใช้ไฟฟ้าที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ https://myenergy.mea.or.th ซึ่งหากต้องการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้านั้น ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องขออนุญาตเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานของ MEA โดยจะต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ชำนาญการเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้า รวมถึงป้องกันเหตุอันตรายกับเจ้าหน้าที่ MEA ที่ปฏิบัติงาน อีกทั้งไม่ให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและคุณภาพโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้า 

 


MEA 7


MEA 8


 


ทั้งนี้ ผู้สนใจจะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยของ MEA สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 รวมถึงแจ้งผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line: @meathailand, Twitter: @mea_news ได้ตลอด 24 ชั่วโมง#SCG #กรุงเทพมหานคร #โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม

#SolarRooftop

#MEAsolar #MEAsmartservice #พลังงานสะอาด #พลังงานแสงอาทิตย์ #พลังงานทดแทน #โซลาร์เซลล์

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม