5 ทริคการเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนไปเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

14 พ.ค. 65

5 ทริคการเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนไปหย่อนบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565

 

 

หากผู้ว่าฯ กทม. หรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่ประชาชนเลือก สามารถทำหน้าที่แทนประชาชนได้เป็นอย่างดี มีคุณธรรม เสียสละ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน สมกับที่ประชาชนไว้วางใจ ก็จะทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ปัญหาของประชาชนได้รับการเยียวยาแก้ไข บ้านเมืองพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น

และเพื่อเลือกคนที่ใช่มาบริหารเมืองนี้ ประชาชนมีความจำเป็นจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กับ 5 ทริคการเตรียมตัวให้พร้อม ไม่มีสะดุด ก่อนไปหย่อนคะแนนเสียงเลือกผู้ว่าฯ กทม. และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

เสียงคุณสำคัญ วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ⏰ ตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น ขอเชิญชวนทุกท่านที่มีสิทธิในการเลือกตั้งครั้งนี้ ออกมาใช้สิทธิของท่านเพื่อเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

#เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร #เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร #กรุงเทพมหานคร #Bangkok

 

ติดตามผลการเลือกตั้งได้ที่นี่

1_17

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- คำเตือน!! หากเพิกเฉยในการออกเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

- มีเหตุจำเป็น อย่าลืมไปแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

- เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนออกไปเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 22 พ.ค.นี้

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่