close sticky

ครม.อนุมัติแต่งตั้ง "หมอทวีศิลป์" นั่งบอร์ดธนาคารออมสิน

3 พ.ค. 65

คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารออมสิน "หมอทวีศิลป์ วิษณุโยธิน" และอีก 3 ราย นั่งคณะกรรมการ

วันที่ 3 พ.ค.65 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) กล่าวว่า ครม.มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอ ให้คณะกรรมการธนาคารออมสินมีจำนวนเกิน 11 คนแต่ไม่เกิน 15 คน (นับรวมประธานกรรมการและกรรมการอื่นที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง และผู้อำนวยการธนาคารออมสินซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง) ตามมาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารออมสิน เพิ่มเติม จำนวน 4 คน ดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนามัย ดำเนตร
  2. นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์
  3. นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์
  4. นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป โดยผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

จรุงวิทย์ ยื่นหนังสือลาออก เลขาธิการ กกต. เตรียมรับตำแหน่ง ส.ว.
ครม.อนุมัติ 1.92 พันล้าน ประกันภัยข้าวนาปี คุ้มครอง 7 ภัยธรรมชาติ
นายกฯ แจงกู้เงินญี่ปุ่น 5 หมื่นล้านเยน อยู่ในกรอบ พ.ร.ก. 5 แสนล้าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม