advertisement

ดีเดย์ 1 พ.ค.นี้ คนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี!

28 เม.ย. 65

สปสช. จัดเตรียมวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฉีดให้ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิรับบริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เริ่ม 1 พ.ค.นี้

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดเตรียมวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4,200,000 โดส สำหรับฉีดให้ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 - 31 ส.ค. 65 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด ที่หน่วยบริการภาครัฐและเอกชนที่ร่วมระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ใครบ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยง?

• หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
• เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
• ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หืด ไตวาย หลอดเลือดสมอง เบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็ง ที่อยู่ระหว่างการได้รับยาเคมีบำบัด
• ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
• ผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย และผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
• ผู้เป็นโรคอ้วน (น้ำหนัก > 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
• ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

เบื้องต้นจะมีข้อความ SMS แจ้งให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับบริการ ซึ่งสามารถ Walk in เข้ารับบริการที่หน่วยบริการใกล้บ้านโดยไม่ต้องจองล่วงหน้า ยกเว้นกรุงเทพมหานครที่ยังคงระบบเปิดให้จองล่วงหน้า ด้วยการลงทะเบียนผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

ซึ่งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากช่วยลดความรุนแรงจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว ยังช่วยลดอัตราการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคโควิด-19 รวมทั้งยังลดความสับสนการตรวจคัดกรองภาวะติดเชื้อร่วมระหว่างโรคไข้หวัดใหญ่กับโรคโควิด-19 ด้วย

สอบถามเพิ่มเติม โทร. สายด่วน สปสช. 1330

279390405_361190202710384_489

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เช็กเงื่อนไข ม.33 ม.39 อายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่