close sticky

เช็กไทม์ไลน์เงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือน พ.ค.2565

28 เม.ย. 65

กรมบัญชีกลาง เผยไทม์ไลน์เงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน พฤษภาคม 2565 ได้รับสิทธิอะไรบ้าง กดเงินสดได้หรือไม่ เช็กเลย

กรมบัญชีกลาง เผยไทม์ไลน์การโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
-วงเงินซื้อสินค้า 200 และ 300 บาท
-ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย
-ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
-ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
-ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก./ MRT/ BTS และ ARL 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

(ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไป)

 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
- เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
- เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
(สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565
-โอนเงินเบี้ยความพิการรับเงิน 1,000 บาท
เพิ่มเงินเบี้ยความพิการ จำนวน 200 บาท ถึงเดือน กันยายน 2565 จากจำนวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นจำนวน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพฤษภาคม 2565

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เช็กวันโอน เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุรายได้น้อย 2565 เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ครม. เคาะมาตรการลดค่าครองชีพ ขยายช่วยค่าน้ำมันวินจยย. ลด FT บ้านอยู่อาศัย-กิจการขนาดเล็ก
-
เผยวันลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายใหม่ปี 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ