close sticky

เช็กวันโอน เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุรายได้น้อย 2565 เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

20 เม.ย. 65

กรมบัญชีกลาง พร้อมจ่าย เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 23 เม.ย. 65

นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดี กรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ ในอัตราการจ่ายเดิม คือ ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 100 บาทต่อเดือน และผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 - 100,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 50 บาทต่อเดือน

โดยให้จ่าย เป็นจำนวน 10 เดือน งวดแรกสาหรับเดือนตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 จะจ่ายในเดือนเมษายน 2565
และงวดถัดไปจะจ่ายเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2565

กรมบัญชีกลางกาหนดการโอนเงินสงเคราะห์ฯ เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ก่อนเดือนที่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์ฯ ดังนี้

1650447596208
ซึ่งวงเงินดังกล่าว สามารถใช้ชาระค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่องรับชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) หรือ แอปพลิเคชัน “ถุงเงินประชารัฐ” ที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น หรือร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทั้งสามารถถอนเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0 2109 2345 และ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน และเวลาราชการ โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เผยวันลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายใหม่ปี 2565
คลังเผย 7 คุณสมบัติลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่
ครม. เคาะมาตรการลดค่าครองชีพ ขยายช่วยค่าน้ำมันวินจยย. ลด FT บ้านอยู่อาศัย-กิจการขนาดเล็ก


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่

ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ