advertisement

MEA ร่วมกิจกรรมพร้อมแถลงผลโครงการ 60+ Earth Hour 2022 ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน

28 มี.ค. 65

MEA ร่วมกิจกรรมการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ประจำปี 2565 (60+ Earth hour 2022) ณ บริเวณสกายวอล์คช่องนนทรี โดยจากการร่วมมือกันปิดไฟ 1 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 20.30 - 21.30 น. ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

นายวีรวัจน์ บัวทอง รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง และนายวาสุเทพ ประมงอุดมรัตน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ เป็นผู้แทน MEA ร่วมกิจกรรมการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ประจำปี 2565 (60+ Earth hour 2022) ณ บริเวณสกายวอล์คช่องนนทรี โดยจากการร่วมมือกันปิดไฟ 1 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 20.30 - 21.30 น. ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่าสามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 78 เมกะวัตต์ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 20.30 - 21.30 น. นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังสามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลงได้ถึง 20 ตัน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565

สำหรับกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2022)” ในปีนี้มาในธีม “Shape Our Future (อนาคตเราสร้างได้)” ถือเป็นการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 โดย MEA ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กทม. มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (FEED) องค์กร WWF ประเทศไทย พร้อมหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทั้งการปิดไฟ ลดการใช้เครื่องปรับอากาศ เตารีด เครื่องซักผ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า พัดลมตั้งพื้น

นอกจากนี้ MEA ยังมีส่วนร่วมกับโครงการ ด้วยการร่วมปิดไฟ ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย และอาคารสำนักงาน ที่ทำการเพลินจิต เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานภายในองค์กร ให้มีจิตสำนึกเป็นหนึ่งเดียวกันที่จะช่วยกันประหยัดพลังงานแก้ไขและบรรเทาสาเหตุที่จะนำไปสู่ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และวิกฤตการณ์อันเกิดภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม จากความสำเร็จของโครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour) ตลอด 15 ปี ถือเป็นการจุดประกายให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

#EarthHour
#Connect2Earth
#ShapeOurFuture
#อนาคตเราสร้างได้
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

advertisement

ข่าวยอดนิยม