ครม.เคาะ เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. - นายกเมืองพัทยา รอ กกต.กำหนดวัน

8 มี.ค. 65

ครม.เคาะ จัดเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. - นายกเมืองพัทยา เหลือรอ กกต.กำหนดวัน คาดได้หย่อนบัตรภายใน พ.ค.นี้

วันที่ 8 มี.ค.65 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาข้อเสนอกระทรวงมหาดไทย เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา โดยกระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมและสำนักงานคณะกรรมการเลือก (กกต.) ตั้งได้จัดทำแผนการเลือกตั้ง ซึ่งคาดว่าจะให้มีการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคม 2565 นี้

ทั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ 23 ก.พ. ที่ผ่านมา คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 / 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา

กระทรวงมหาดไทยได้รายงานการดำเนินการด้านข้อมูลจำนวนราษฎรที่ใช้ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว วันที่ 18 ม.ค.65 แล้วรวมทั้งได้มีการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา กำหนดรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้ในข้อบัญญัติ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม สำหรับกรณีการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ไว้พร้อมแล้ว

img_45167_2021082608535300000

รวมทั้งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเมื่อวันที่ 1 มี.ค.65 เสร็จสิ้นแล้ว ในส่วนของสำนักงาน กกต. ได้ออกระเบียบและประกาศ กกต. และจัดทำแผนงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งมติคณะรัฐมนตรี โดยกำหนดวันเลือกตั้งในเดือน พ.ค.65

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว แต่โดยที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพและเมืองพัทยา ยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง

ทั้งกระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมในการเลือกตั้ง และสำนักงาน กกต. ได้จัดทำแผนงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพและเมืองพัทยาแล้ว ซึ่งคาดว่าจะให้มีการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคม 2565 นี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลือกตั้งผู้ว่ากทม. ชัชชาติ ลอยตัว คนกรุงทุกเขตหนุนอยากให้เป็นผู้ว่าฯ มากที่สุด
เลือกตั้งผู้ว่ากทม. นิด้าโพล เผยผลสำรวจครั้งที่ 10 ชัชชาติ รั้งที่ 1 อัศวิน อันดับ 2
-เลือกตั้งผู้ว่ากทม. ประชาธิปัตย์ โวย ก้าวไกล ดิสเครดิต ดร.เอ้ สุชัชวีร์ หลังกระแส วิโรจน์ เงียบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่