ภาษีที่ดินปี 65-66 คงเก็บอัตราเดิม บ้าน-พื้นที่เกษตรกรรม ยังได้รับการบรรเทา

5 มี.ค. 65

ย้ำ! ภาษีที่ดินปี 65-66 คงเก็บอัตราเดิม แต่ไม่ลด 90% เหมือนที่ผ่านมา บ้าน-พื้นที่เกษตรกรรม ยังได้รับการบรรเทา

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้ยังคงมีการแชร์ข้อมูลคลาดเคลื่อนในโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการจัดเก็บภาษี จึงขอแจ้งให้ทราบอีกครั้งว่า รัฐบาลได้ประกาศคงอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปีภาษี 2565-2566 ในอัตราเช่นเดียวกับปี 2563-2564 แต่ไม่มีการปรับลดการจัดเก็บลง 90% เหมือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ ผู้เสียภาษียังคงได้รับการบรรเทาภาระภาษีในหลายกรณี อาทิ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาและใช้ประกอบเกษตรกรรมจะได้รับยกเว้นภาษี

แม้ว่าการจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 65 เมื่อคำนวณได้เท่าไร จะต้องจ่ายเต็มจำนวน แต่รัฐบาลยังคงมีมาตรการต่างๆ ช่วยบรรเทาภาระภาษีของประชาชนอีกหลายกรณี ดังนี้

rice-transplanting-g57f2fcd6d

• ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาและใช้ประกอบเกษตรกรรม ได้รับยกเว้นภาษี

• ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา และมีชื่อในทะเบียนบ้านในวันที่ 1 ม.ค. ได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท

• เป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง จะได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษีสำหรับสิ่งปลูกสร้างที่มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ดังนั้น ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท หรือไม่เกิน 10 ล้านบาท แล้วแต่กรณี จะไม่ได้รับผลกระทบ แต่บุคคลที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน 50 ล้านบาท หรือเกิน 10 ล้านบาท แล้วแต่กรณี จะเสียภาษีเต็มอัตราเฉพาะส่วนที่เกินเท่านั้น

• ผ่อนปรนภาระภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี กรณีมีภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง "สูงกว่า" ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ ที่เคยชำระในปี 62 จะบรรเทาภาระให้โดยเสียภาษีเท่ากับค่าภาษีปี 62 บวกกับร้อยละ 75 ของส่วนต่างค่าภาษีปี 65 กับปี 62

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม