close sticky

ประกันสังคม เผยแนวทางจ่ายเงินชดเชย ป่วยโควิด ม.33 ม.39 ม.40

28 ก.พ. 65

ประกันสังคม เผยแนวทางจ่ายเงินชดเชย ป่วยโควิด ม.33 ม.39 ม.40 กระทรวงแรงงาน ในฐานะกำกับดูแล สำนักงานประกันสังคม แจ้งย้ำกรณีโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่เรื่อย แต่ชาวประกันสังคมไม่ต้องหวั่นใจ เพราะสำนักงานประกันสังคมพร้อมจ่ายชดเชยให้ทุกมาตรา

มาตรา 33

กรณีลาป่วย รับค่าจ้าง 30 วันแรก จากนายจ้าง หยุดรักษาตัว เกิน 30 วันสามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้ จากประกันสังคมนับตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วยโดยได้รับเงินทดแทนร้อยละ 50 ของค่าจ้างจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยได้รับ ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน เว้นแต่โรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วัน

มาตรา 39

รับเงินทดแทนขาดรายได้ร้อยละ 50 โดย คิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบ (4,800 บาท) ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน เว้นแต่โรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วัน

ทั้งนี้ ม.33 และ ม.39 จะพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน และใบรับรองแพทย์ และผู้ประกันตนต้องมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ

มาตรา 40

รับเงินทดแทนขาดรายได้ตามทางเลือก 1-2-3 พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน และใบรับรองแพทย์ และมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 4 เดือนก่อนเดือนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกันสังคม เผยสิทธิประโยชน์รับเงินบำนาญกรณีชราภาพ เมื่ออายุ 55 ปี
วิธี ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคม รูปแบบใหม่ และ ม.33 ขยายกำหนดเวลานำส่งเงินสมทบ
ลงทะเบียนประกันสังคม www.sso.go.th มาตรา 40 และ เช็คสิทธิ ม. 33 กลุ่มแดงเข้ม 13 จังหวัด

948805

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม