ศาลอาญากรุงเทพใต้ ให้ประกันตัว อานนท์ นำภา กำหนด 8 เงื่อนไข

28 ก.พ. 65

ศาลอาญากรุงเทพใต้ อนุญาตประกันตัว อานนท์ นำภา ตีราคาประกัน 2 แสนบาท พร้อมกำหนด 8 เงื่อนไข

วันนี้ (28 ก.พ.65) ศาลอาญากรุงเทพใต้ ได้อนุญาตให้ประกันตัว นายอานนท์ นำภา แกนนำกลุ่มราษฎร ใน 2 คดีได้แก่ คดี ม.112 ม็อบแฮร์รี่ พอตเตอร์ ที่ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ และ คดีฝ่า พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ม็อบ18พฤศจิกา ที่แยกราชประสงค์ หลัง นายนรเศรษฐ นาหนองตูม ทนายความได้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (Court Integral Online Service : CIOS)

คณะผู้บริหาร ของศาลอาญากรุงเทพใต้ ได้ร่วมกันพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวและเอกสารประกอบแล้วมีคำสั่งดังนี้ เห็นว่าแม้จำเลยเคยปฏิบัติผิดเงื่อนไขการขอปล่อยตัวชั่วคราวและศาลเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวมาแล้วครั้งหนึ่ง จนจำเลยต้องถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำจนถึงปัจจุบัน การที่จำเลยยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในวันนี้ โดยอ้างเหตุผลและสมัครใจเสนอ เงื่อนไขการขอปล่อยตัวชั่วคราวมาหลายข้อว่า จำเลยจะไม่กระทำการใดอันทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และจะไม่ก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองอีกและจะปฏิบัติตามเงื่อนไข ของศาลอย่างเคร่งครัดนั้น การที่จำเลยเสนอเงื่อนไขมาจึงน่าเชื่อว่าเงื่อนไขดังกล่าวน่าจะควบคุมพฤติกรรมของจำเลยได้ว่า หากปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยจะไม่ไปก่อภัยอันตรายหรือก่อความเสียหายที่เกิดจากการปล่อยตัวชั่วคราวอีก

ดังนี้ จึงเห็นควรให้โอกาสจำเลยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เสนอต่อศาล สักช่วงเวลาหนึ่ง มีกำหนด 3 เดือน (ครบกำหนดวันที่ 28 พฤษภาคม 2565) ตีราคาหลักประกัน 200,000 บาท ยึดหลักประกัน ทำสัญญาประกัน ให้ตรวจคืนหลักประกันเมื่อสัญญาประกันสิ้นสุด ระหว่างปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีกำหนดเวลา เห็นควรกำหนดเงื่อนไข ดังนี้

  1. ห้ามจำเลยทำกิจกรรมหรือกระทำการใดๆ ที่อันจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียหรือด้อยค่าต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันศาลในทุกด้าน
  2. ห้ามจำเลยกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดขวางกระบวนพิจารณาคดีของศาล
  3. ห้ามจำเลยโพสต์ข้อความที่เป็นการยั่วยุ ปลุกปั่น หรือชักชวนให้มวลชนเข้าร่วม
  4. กิจกรรมชุมนุมในสื่อโซเชียสมีเดียหรือเข้าร่วมชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง
  5. ห้ามจำเลยออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 19.00 - 06.00 น.ของวันใหม่ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพื่อการรักษาพยาบาลหรือได้รับอนุญาตจากศาล
  6. ห้ามจำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาล
  7. ให้จำเลยมารายงานตัวต่อศาลทุกๆ 30 วัน นับแต่วันที่ปล่อยตัวชั่วคราว (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)
  8. ให้จำเลยติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ EM เพื่อจำกัดระยะเวลาเดินทาง

ทั้งนี้ ศาลอาญากรุงเทพใต้ ชี้แจงว่า เนื่องจากจำเลยเสนอเงื่อนไขรวมถึงให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนั้น ศาลจึงเห็นควรให้โอกาสจำเลย โดยการปล่อยตัวชั่วคราว อันมีเวลาจำกัดเพียง 3 เดือน เมื่อครบกำหนดแล้ว นายอานนท์ นำภา ต้องถูกกักขัง
ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง เว้นแต่จะมีการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวอีกครั้งหนึ่ง

อนึ่ง หากนายอานนท์ นำภา ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ศาลอาจมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวอันมีเวลาจำกัด และเมื่อครบกำหนดปล่อยตัวชั่วคราว ให้ นายอานนท์ นำภา มารายงานตัวต่อศาล และให้ผู้ประกันส่งตัว นายอานนท์ นำภา ต่อศาลในวันที่ 28 พ.ค.65 เวลา 10.00 น.

ซึ่งการกำหนดเงื่อนไขให้ปฏิบัตินั้นเป็นการกำหนดตามที่นายนรเศรษฐ นาหนองตูม ทนายความของนายอานนท์ นำภา เสนอต่อศาลและนายอานนท์ นำภา ยินยอมที่จะปฏิบัติตามโดยสมัครใจ หากศาลกำหนดเงื่อนไขดังกล่าว 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ศาลให้ประกันตัว เพนกวิน วางหลักทรัพย์ 2 แสน พร้อม 6 เงื่อนไข
อานนท์-เพนกวิน ถูกขังต่อ ศาลอาญากรุงเทพใต้ ไม่ให้ประกันตัว
- ศาลให้ประกันตัว ทนายอานนท์-เพนกวิน แต่เงินไม่พอวางศาล ทนายขอระดมทุน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม