advertisement

บุรีรัมย์ สั่งปิดสถานบันเทิง ร้านอาหารที่มีดนตรีทั้งจังหวัด หลังพบผู้ติดเชื้อกว่า 300 ราย

22 ก.พ. 65

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ สั่งปิดสถานบันเทิง ร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มที่มีการแสดงดนตรีทั้งจังหวัดไม่มีกำหนด หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ มีประวัติสัมผัสเชื้อจากแหล่งบริการสถานบันเทิงมากถึง 300 ราย 

วันนี้ (22 ก.พ.65) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ มีมติสั่งปิดสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ และร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการแสดงดนตรีทั้งจังหวัดโดยไม่มีกำหนด เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-1 9) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเชื้อไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอน (Omicon) สามารถแพร่ได้เร็วและมีโอกาสทำให้ติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ และ ปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย์ มีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ระลอกใหม่ รวมกว่า 8,600 ราย ในจำนวนนี้มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันที่สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ และร้านจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีการแสดงตนตรี มากถึง 300 ราย โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ วันวาเลนไทน์ที่มีผู้เดินทางข้ามจังหวัด ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ ซึ่งหากยังคงปล่อยให้ดำเนินกิจการต่อไป อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไปยังสถานที่ชุมชน หมู่บ้านอื่นๆ ในวงกว้าง จนยากต่อการควบคุมโรค

1645505592570

ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ มีโทษตามนัยมาตรา ๕2 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากมีการเปลี่ยนแปลงทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

1645505545539

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่