ชวน เกษตรกร สมัครประกันสังคม ม.40 เผยสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

18 ก.พ. 65

กรมส่งเสริมการเกษตร ชวน เกษตรกร สมัครประกันสังคม ม.40 สร้างหลักประกันอนาคต พร้อมเผยสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

วันที่ 18 ก.พ.65 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกร สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อสร้างหลักประกันให้กับตนเองและครอบครัวในอนาคต โดยผู้สมัครและส่งเงินสมทบตามหลักเกณฑ์จะได้รับสิทธิประโยชน์จะแตกต่างกันไปตามจำนวนเงินที่สมัครใจจ่ายสมทบ ซึ่งมี 3 ทางเลือก ได้แก่

 1. จ่ายเงินสมทบ 70 บาทต่อเดือน จะได้รับสิทธิประโยชน์ 3 กรณี ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย รับเงินทดแทนการขาดรายได้สูงสุด 300 บาทต่อวัน (ไม่เกิน 30 วันต่อปี) กรณีทุพพลภาพรับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500-1,000 บาทต่อเดือน (ไม่เกิน 15 ปี) และเสียชีวิตรับค่าทำศพ 25,000 บาท
 2. จ่ายเงินสมทบ 100 บาทต่อเดือน ได้รับสิทธิประโยชน์ 4 กรณี ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย รับเงินทดแทนการขาดรายได้สูงสุด 300 บาทต่อวัน (ไม่เกิน 30 วันต่อปี) กรณีทุพพลภาพรับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500-1,000 บาทต่อเดือน (ไม่เกิน 15 ปี) เสียชีวิตรับค่าทำศพ 25,000 บาท และชราภาพรับบำเหน็จชราภาพ 50 บาทต่อเดือน
 3. ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบ 300 บาทต่อเดือน ได้รับสิทธิประโยชน์ 5 กรณี ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย รับเงินทดแทนการขาดรายได้สูงสุด 300 บาทต่อวัน (ไม่เกิน 90 วันต่อปี) กรณีทุพพลภาพรับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500-1,000 บาทต่อเดือน (ตลอดชีวิต) เสียชีวิตรับค่าทำศพ 50,000 บาท ชราภาพรับบำเหน็จชราภาพ 150 บาทต่อเดือน และรับเงินสงเคราะห์บุตร 200 บาทต่อเดือน (คราวละไม่เกิน 2 คน)

ผู้ประกันตนมาตรา 40 นี้ สามารถใช้สิทธิบัตรทองได้ตามปกติ เงินสมทบที่จ่ายสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ รวมทั้งผู้สูงอายุที่มีสิทธิสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 นี้ จะไม่ถูกตัดสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อีกด้วย 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้สนใจสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ โดยต้องมีคุณสมบัติ คือ 

 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุ 15-65 ปี
 3. ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ฟรีแลนซ์ ค้าขาย หรือเกษตรกร เป็นต้น
 4. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ มาตรา 39
 5. ไม่เป็นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 6. กรณีเป็นผู้พิการต้องสามารถรับรู้สิทธิได้

นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0 , 6 , 7 สามารถสมัครได้ ยกเว้นขึ้นต้นด้วยเลข 00 
สำหรับการสมัครสามารถทำได้หลากหลายช่องทาง ได้แก่ 

 • สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ทั่วประเทศ
 • ผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th
 • โทรสายด่วนประกันสังคม 1506
 • เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา
 • ธนาคาร ธกส. ทุกสาขา
 • Big C ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
 • และที่เครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศ

นอกจากนี้ยังมีช่องทางการชำระเงินสมทบที่สะดวกสบาย โดยสามารถหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารหรือชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารต่างๆ หรือผ่านช่องทางอื่น เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส CenPay ห้างเทสโก้โลตัส ตู้บุญเติม ShopeePay และเคาน์เตอร์บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ทั้งนี้ เกษตรกรผู้สนใจสามารถสอบถามและศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการรับสิทธิเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันสังคม 1506 และ เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th 

455179

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานประกันสังคม แจ้ง ม.33 ม.39 มีสิทธิรับ เงินสงเคราะห์บุตร 800 บาทต่อหนึ่งคน
เช็กเลย! เงินประกันสังคม ม.33-ม.39-ม.40 รอบใหม่โอน 5,000 บาท เข้าบัญชีแล้ว
วิธี ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคม รูปแบบใหม่ และ ม.33 ขยายกำหนดเวลานำส่งเงินสมทบ

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่