close sticky

แรงงานเสนอเงิน ประกันสังคม เกิดวิกฤตขอแบ่งออกมาใช้ได้ 30,000 บาท

2 ก.พ. 65

เสนอเงิน ประกันสังคม เกิดวิกฤตขอแบ่งออกมาใช้ได้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน กล่าวผ่านรายการโทรทัศน์ว่า ในเดือน ก.พ.นี้ จะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แก้ไขทางเลือกประกันสังคม เพื่อแก้ปัญหาในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีรมว.กลาโหม ได้ติดตามเรื่องนี้อยู่

ทั้งนี้ สมมุติว่า นาย ก. อายุ 55 ปี มีเงินสะสมอยู่ 100,000 บาท อยากให้ นาย ก. มีทางเลือกทั้งหมด 3 ทางดังนี้

1 ขอเลือกเงินบำเหน็จ หรือบำนาญ

2 ขอคืนเงินเมื่อเกิดวิกฤต โดยไม่เกิน 30% หรือสามารถแบ่งเงินออกมาใช้ได้ 30,000 บาท และ

3 ขอกู้เงิน โดยนำเงินชราภาพเป็นประกันเงินกู้ สำหรับเงินชราภาพขณะนี้อยู่ที่ 1.7-1.8 ล้านล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม ครม.เมื่อวันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบขยายเวลาลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ต้องจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมเป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อรอให้เศรษฐกิจฟื้นตัว ในส่วนของผู้ประกันตนม.33 เมื่อปี64 ได้มีการลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตราไปแล้ว 4 รอบ รวมกว่า 1 แสนล้านบาท

ขณะเดียวกัน ครม. ยังได้อนุมัติปรับสูตรคำนวณบำเหน็จชราภาพ เช่น นาย ก. ทำงาน 180 เดือน หรือ 15 ปี และได้ส่งเงินสมทบมาเรื่อยๆ เงินทั้งหมดจากทั้งนาย ก. 5% นายจ้าง 5% และรัฐบาล 2.75% สามารถแยกเป็น 1. เจ็บป่วยคลอด ทุกพลภาพ และเสียชีวิต 2. ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร โดยสมมุติว่า นาย ก. อายุ 55 ปี ได้บำนาญเดือนละ5,000 บาท คือได้รับมา 10 เดือน หากนาย ก. เสียชีวิตทายาทจะได้รับเงินอีก 10 เดือน รวมเป็น 1 แสนบาท อย่างไรก็ดี นาย ก. ส่งเงินมาแล้วทั้งหมด 180 เดือน หรือคิดเป็นเงินประมาณ 2 แสนบาท ซึ่งนาย ก. จะขาดทุน

ในส่วนของรัฐบาลจึงแก้ไขปรับรูปแบบใหม่ จากเดิมจะได้รับเงินบำนาญจำนวนมากกว่าเดือนสุดท้าย 10 เท่า แต่ได้มีการแก้ไข เช่น อายุ 55 ปี ได้เงินเดือนละ 5,000 บาท มาแล้ว 10 เดือน หากเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงินต่ออย่างน้อย ได้รับ 60 เดือน หรือ 60 เท่า คิดเป็นเงิน 300,000 บาท

ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ระบุถึงความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพฯ กรณีขอเลือก ขอกู้ และขอคืน ว่า ขณะนี้การยกร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. … อยู่ในขั้นตอนการเสนอ เรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา

นายบุญสงค์ กล่าวว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใยผู้ประกันตน จึงให้สำนักงานประกันสังคมไปรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพฯ ซึ่งได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ 1-30 เมษายน 2564 มาประกอบการพิจารณายกร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. … ในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน

“การแก้ไขกฎหมายประกันสังคม ในส่วนของสิทธิประโยชน์ กรณีชราภาพ “3 ขอ” ได้แก่ ขอเลือก ขอคืน และขอกู้ ในครั้งนี้ จะเป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ประกันตนกรณีชราภาพ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและความมั่นคงแก่ผู้ประกันตนต่อไป” นายบุญสงค์ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนประกันสังคม www.sso.go.th มาตรา 40 และ เช็คสิทธิ ม. 33 กลุ่มแดงเข้ม 13 จังหวัด
เช็กสิทธิ ประกันสังคม มาตรา 33 39 40 www.sso.go.th ขึ้นสถานะสีเขียวรับ 5,000 บาท
สำนักงาน ประกันสังคม เผย 3 ของขวัญปีใหม่ 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่

ยาดมโป้ยเซียน