เปิดไทม์ไลน์ คนละครึ่งเฟส 4 หลังกดยืนยันสิทธิ์วันแรก 1 ก.พ. 65 รับ 1,200 บาท

31 ม.ค. 65

ไทม์ไลน์การลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่งเฟส 4 ทั้งผู้ที่เคยร่วมโครงการแล้ว และ ผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน เพื่อรับวงเงิน 1,200 บาท สนับสนุนวงเงินค่าอาหาร, เครื่องดื่ม, สินค้าทั่วไป, บริการนวดสปา, ทำผม, ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะยกเว้นสลากกินแบ่ง, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ยาสูบ และสินค้าหรือบริการ

ทั้งนี้ เงื่อนไขของ คนละครึ่งเฟส 4 ภาครัฐช่วยในอัตราร้อยละ 50 ทั้งนี้ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,200 บาท ต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่เดือน ก.พ.-30 เม.ย. 65 ให้กับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ที่เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่เกิน 29 ล้านคน ซึ่งมีรายละเอียดและระยะเวลาดำเนินโครงการเบื้องต้น คือ

- วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (คนเดิม) จำนวน 27.98 ล้านคน จะต้องยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยจะต้องเริ่มใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส 4 ภายในวันที่ 28 ก.พ. 65 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์ โดยสิทธิ์ที่เหลืออาจจะนำมาพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง ซึ่งหากยังประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องลงทะเบียนเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ หากยืนยันสิทธิ์และใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ครั้งแรกในระยะที่กำหนดสามารถใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

- วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดให้ลงทะเบียนร่วมโครงการ จนกว่าจะครบจำนวนประมาณ 1 ล้านสิทธิ์ ใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. ถึงวันที่ 30 เม.ย. 65

ช่องทางลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 4

1. กรณีเป็นประชาชนที่เคยได้รับสิทธิ์มาตรการ/โครงการอื่นของรัฐที่มีการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

2. กรณีประชาชนที่ไม่มีแอปพลิเคชัน เป๋าตัง สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เปิดวิธีลงทะเบียน คนละครึ่ง เฟส 4 คนเคยได้สิทธิ คนลงทะเบียนใหม่ ทำอย่างไร
- 1 ก.พ. นี้ เตรียม เป๋าตัง ให้พร้อม ยืนยันสิทธิ คนละครึ่งเฟส 4 นายกฯ กำชับเตรียมระบบให้พร้อม
- คนละครึ่งเฟส 4 เปิดวิธี คนละครึ่งเฟส 3 เข้าร่วมผ่านแอปเป๋าตัง 1 ก.พ. นี้

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม