เปิดวิธีลงทะเบียน คนละครึ่ง เฟส 4 คนเคยได้สิทธิ คนลงทะเบียนใหม่ ทำอย่างไร

27 ม.ค. 65

เปิดวิธีลงทะเบียน คนละครึ่ง เฟส 4 รับเงิน 1,200 บาท คนเคยได้สิทธิ คนลงทะเบียนใหม่ ต้องทำอย่างไรบ้าง?

จากกรณี ครม.อนุมัติโครงการ คนละครึ่ง เฟส 4 กรอบวงเงิน 34,800 ล้านบาท รัฐสนับสนุนเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไปและบริการนวดสปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะจากภาครัฐในอัตราร้อยละ 50 ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน รวมทั้งโครงการไม่เกิน 1,200 บาทต่อคน ใช้จ่ายในช่วง 1 ก.พ.-30 เม.ย.65 โดยจะมีการเปิดให้ผู้ที่เคยได้สิทธิเดิม 27.98 ล้านคนยืนยันสิทธิ และเปิดลงทะเบียนรายใหม่อีก 1 ล้านรายนั้น

ผู้ที่เคยได้รับสิทธิ คนละครึ่ง เฟส 3 จำนวน 27.98 ล้านคน

ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ สามารถกดยืนันสิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตังได้เลย ตามขั้นตอนดังนี้

 1. กด "ยืนยันสิทธิคนละครึ่ง" ในแอปฯ เป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.65 เป็นต้นไป
 2. เมื่อยืนยันสิทธิ จะได้รับวงเงินใช้จ่าย 1,200 บาท ใช้ได้ถึง 30 เม.ย.65
 3. ต้องใช้สิทธิครั้งแรกภายในวันที่ 28 ก.พ.65 เวลา 22.59 น. หากไม่ใช้สิทธิภายในวันที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ

ลงทะเบียนใหม่ จำนวน 1 ล้านคน

ลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.65 จนกว่าจะครบจำนวนประมาณ 1 ล้านสิทธิ โดยสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ.-30 เม.ย.65

คุณสมบัติ

 • ประชาชนสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีบัตรประจำตัวประชาชน
 • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 25 ม.ค. 2565
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2

วิธีลงทะเบียน

 1. ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง (กรณีเคยได้รับสิทธิโครงการอื่นๆ ของรัฐและมีฐานข้อมูล)
  - กดแบนเนอร์โครงการสิทธิคนละครึ่ง
  - กดรับข้อตกลงเงื่อนไขของโครงการฯ
  - กรอกข้อมูลเพิ่มเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์เพื่อรับ OTP, อาชีพ/ข้อมูลรายได้, ประเภทรายได้
  - กรอก OTP ที่ได้รับเพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ
  - ยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ สำเร็จ

  1643251852794

 2. ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com 
  - เข้าเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com
  - กดยอมรับเงื่อนไขของโครงการฯ
  - กรอกข้อมูลส่วนตัว
  - กรอกรหัส OTPตัวเลข 6 หลัก เพื่อยืนยันการลงทะเบียน
  - ลงทะเบียนสำเร็จ
  - ติดตั้งแอปฯ เป๋าตังเพื่อใช้จ่ายในโครงการฯ

1643251839450

ทั้งนี้ ก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการคนละครึ่งเฟส 4 จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน ที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอพพลิเคชั่น “Krungthai NEXT” ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม.เคาะ คนละครึ่ง เฟส 4 เหลือคนละ 1,200 บาท เริ่มใช้ 1 ก.พ.65
คนละครึ่งเฟส 4 เปิดวิธี คนละครึ่งเฟส 3 เข้าร่วมผ่านแอปเป๋าตัง 1 ก.พ. นี้
คนละครึ่ง เฟส 4 อยากได้ทำอย่างไร?

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม