close sticky
ยาดมโป้ยเซียน

เงื่อนไข บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด รับเพิ่ม 200 บาท 3 เดือน

26 ม.ค. 65

ความคืบหน้าโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ล่าสุด ที่ประชุม ครม. (24 ม.ค. 65) เห็นชอบโครงการเพิ่มกำลังซื้อแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 กรอบวงเงิน 8,070.724 ล้านบาท และโครงการเพิ่มกำลังซื้อแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 กรอบวงเงิน 1,351.981 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเพิ่มวงเงินใช้จ่าย อีกเดือนละ 200 บาท/คน เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มเดือน ก.พ. 65


ทั้งนี้ ประชาชนผู้ถือบัตรจากทั้ง 2 โครงการ ซึ่งมีจำนวนกว่า 15.7 ล้านคน สามารถซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า ร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 65 เป็นต้นไป จากเดิมที่กำหนดไว้วันที่ 21 ก.พ. 65 เพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงสถานการณ์ที่ค่าครองชีพมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น


อย่างไรก็ตาม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุถึงกรณีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ว่าในกรณีที่วงเงินคงเหลือในเดือนนั้นๆ จะไม่มีการสะสมหรือทบยอดไปในเดือนถัดไปได้ เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน หรือกลุ่มเปราะบาง จำนวน 2.25 ล้านคน ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือซื้อสินค้า-บริการ กับร้านค้าที่ร่วมโครงการ คนละ 200 บาท ตลอด 3 เดือน (1 ก.พ.-30 เม.ย. 65) วงเงินรวม 1,352 ล้านบาท หากใช้วงเงินในเดือนนั้นไม่หมดก็จะไม่นำไปสะสมในเดือนถัดไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


 


- รัฐบาลสายเปย์! แจกเงินผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ -กลุ่มเปราะบาง คนละ 600 บาท เริ่มเลย เดือน ก.พ.นี้
- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับใหม่ใช้ AI กรองคนจนไม่จริงลงทะเบียน-ดันออกจากระบบ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครม.ต่ออายุ เปิดให้ลงทะเบียน บัตรคนจน ต้นปี 65

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม