close sticky

ศบค.ปรับโซนโควิด ลดพื้นที่สีส้มเป็น พื้นที่สีเหลือง 25 จังหวัด เริ่ม 24 ม.ค.นี้

20 ม.ค. 65

ศบค.มีมติผ่อนคลายมาตรการ ปรับลดพื้นที่สีส้มเหลือ 44 จังหวัด เพิ่มพื้นที่สีเหลือง 25 จังหวัด เริ่ม 24 ม.ค.นี้ ส่วนพื้นที่สีฟ้ายังคงเดิม และไม่ขยายเวลา Work From Home


วันที่ 20 ม.ค.65 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) แถลงมติที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ มีการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร เริ่ม 24 ม.ค.65 โดนลดพื้นที่ควบคุม หรือพื้นที่สีส้ม จาก 69 เหลือ 44 จังหวัด และประกาศพื้นที่เฝ้าระวังสูงหรือพื้นที่สีเหลือง 25 จังหวัด โดยมีพื้นที่สีฟ้า (นำร่องการท่องเที่ยว) 8 จังหวัด และดำเนินการในบางพื้นที่ 18 จังหวัด


ในพื้นที่สีเหลือง ผ่อนคลายให้จัดงานที่มีการรวมกลุ่มกันได้ไม่เกิน 1,000 คน ส่วนสีส้มไม่เกิน 500 คน โดยทั้ง 2 ระดับพื้นที่อนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่กำหนด


1642655999713


ในส่วนของร้านอาหาร พื้นที่สีส้มให้บริโภคในร้านได้ แต่ห้ามการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ส่วนในพื้นที่สีเหลืองและสีฟ้าเปิดให้บริโภคในร้านได้ตามปกติ ให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไม่เกิน 23.00 น.(จากเดิม 21.00 น.) โดยต้องเป็นร้านที่ผ่าน SHA+ และ Thai Stop COVID 2 Plus เท่านั้น


ในส่วนของมาตรการทำงานจากที่บ้าน หรือ Work From Home ไม่มีการขยายออกไป ให้เป็นไปตามความเหมาะสม และการพิจารณาของหน่วยงาน 


นอกจากนี้มีการนิยามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใหม่ ได้แก่ ผู้ที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย หรือไม่ได้ใส่ Personal Protestive Equipment (PPE) ตลอดช่วงเวลาที่มีการสัมผัส และใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ เข้าข่าย/ยืนยัน ในวันเริ่มป่วยหรือก่อนมีอาการ 2-3 วัน หรืออยู่ใกล้/พูดคุยกับผู้ติดเชื้อ เข้าข่าย/ยืนยัน ในระยะ 2 เมตร นานกว่า 5 นาที (ถูกไอจามรดจากผู้ป่วย) หรืออยู่ในสถานที่ปิดไม่มีอากาศถ่ายเทร่วมกับผู้ป่วย นานกว่า 30 นาที 


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง


โควิด 20 ม.ค.65 ป่วยใหม่ 8,129 ราย ตาย 19 คน ฉีดวัคซีนเพิ่ม 4.8 แสนโดส
ไม่ ล็อกดาวน์ ! ศบค.ชุดใหญ่ ปรับโซนสีส้ม 69 จังหวัด ฟ้า 8 จว. สถานบันเทิงเปิดรูปแบบร้านอาหารได้ 16 ม.ค.นี้⁣ ⁣
Test & Go รีเทิร์น!? อนุทิน จ่อชง ศบค.นำกลับมาใหม่ - ผ่อนคลายมาตรการคุมโรค

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่