close sticky

คลัสเตอร์ใหม่ โรงงานชำแหละไก่ ปราจีนบุรี พบผู้ติดเชื้อแล้ว 11 ราย

19 ม.ค. 65

กลับมาระบาดอีกครั้ง คลัสเตอร์ใหม่ โรงงานชำแหละไก่ ปราจีนบุรี ติดเชื้อแล้ว 11 ราย


เมื่อเวลา 19.45 น.วันนี้19 ม.ค.65 ผู้สื่อข่าวจ.ปราจีนบุรี รายงานว่าฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุข จ.ปราจีนบุรี แจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกมกราคม 2565 จังหวัดปราจีนบุรีณวันที่ 19 มกราคม 2565 พบผู้ติดเชื้อระลอกมกราคม 2565 เพิ่ม 58 ราย สะสมรวม 799 ราย


จำแนกตามคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ จำนวน 58 ราย (ผู้ป่วยยืนยันรายที่742–799) จากคลัสเตอร์ บริษัทไทยฟู้ดส์ กรุ๊ปจำกัด (ระลอกใหม่) จำนวน 11 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัทแคนนอนฯ จำนวน 4 ราย, ผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 31 ราย, ผู้ป่วยที่มีประวัติเดินทางไป-กลับมาจากพื้นที่จังหวัดเสี่ยง จำนวน 1 ราย, ผู้ป่วยที่มีประวัติเดินทางไป-กลับมาจากพื้นที่จังหวัดเสี่ยง จำนวน 1 ราย, ผู้ป่วยที่มีประวัติเดินทางไป-กลับมาจากพื้นที่จังหวัดเสี่ยง จำนวน 10 ราย


รายละเอียดสถานที่เสี่ยงผู้ติดเชื้อ จำนวน 58 ราย รายที่ 742-799 (อยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล) พบการกระจายตัวของผู้ป่วยดังนี้นอกจังหวัด จำนวน 4 ราย อ.เมืองปราจีนบุรี จำนวน 10 ราย ต.พระราม จำนวน 1 ราย ต.เนินหอมจำนวน 2 ราย หมู่ 5 ต.ดงขี้เหล็ก จำนวน 1 ราย หมู่ 9 ต.ไม้เค็ด จำนวน 5 ราย หมู่ 1,5,8 ต.หน้าเมือง จำนวน 1 ราย อ.กบินทร์บุรี จำนวน 23 ราย ต.นาแขม จำนวน 1 ราย หมู่ 3 ต.บ้านนา จำนวน 9 ราย หมู่1,9,11 ต.เมืองเก่า จำนวน 1 รายหมู่1 ต.วังตะเคียน จำนวน 11 ราย หมู่ 2,4,5,6,14,16 ต.วังท่าช้าง จำนวน 1 ราย หมู่14 อ.นาดี จำนวน 3 ราย ต.พราหมณ์ จำนวน 1 ราย หมู่ 5 ต.สำพันตา จำนวน 2 ราย หมู่1,3 อ.บ้านสร้าง จำนวน 1 ราย ต.บ้านสร้าง จำนวน 1 ราย หมู่ 4 อ.ศรีมหาโพธิ จำนวน16 ราย ต.ท่าตูม จำนวน 6 ราย หมู่ 710 หัวหว้า จำนวน 1 รายหมู่ 1 ต.กรอกสมบูรณ์ 1 ราย หมู่1 ต.ศรีมหาโพธิ จำนวน 3 ราย หมู่ 2,3 ต.หนองโพรง จำนวน 5 ราย หมู่ 3,4,12 อ.ศรีมโหสถ จำนวน 2 ราย ต.โคกไทย จำนวน 2 ราย หมู่1,4


หากท่านใดสงสัยว่าสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ 27 รายนี้ หรือไปสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ขอให้สังเกตอาการตนเอง หากท่านหรือผู้ใกล้ชิดท่านมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ขอให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. หรือไป รพ.ใกล้บ้านพร้อมทั้งแจ้งประวัติเสี่ยง


1001958


10019590220


1001956


 


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่