close sticky

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) คืออะไร หมูที่ติดเชื้อ สามารถนำมารับประทานได้หรือไม่

0
15 ม.ค. 65

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไขข้อสงสัย โรค ASF คืออะไร หมูที่ติดเชื้อ สามารถนำมารับประทานได้หรือไม่


โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) เกิดจากไวรัส ASF ที่มาจากเมืองนอก ซึ่งก่อโรคในหมูและหมูป่า ไม่อันตรายต่อคนหรือสัตว์อื่น กรมปศุสัตว์ ประกาศพบเชื้อในประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 ม.ค.65 ในพื้นที่ จ.นครปฐม


ความรุนแรง
• อาการหลักคือ มีไข้สูง แท้ง ผิวหนังแห้ง มีจุดเลือดออก มีรอยช้ำตามใบหู ท้อง ขาหลัง อาจตายเฉียบพลัน อัตราการตายร้อยละ 30-100 ลูกสุกรจะมีอัตราการตายเพิ่มขึ้นร้อยละ 80-100 ภายใน 14 วัน ยังไม่มีวัคซีนและยารักษาได้


เนื้อหมูรับประทานได้หรือไม่
• ASF ไม่ใช่โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เชื้อถูกทำลายได้โดยง่ายด้วยการปรุงสุก 70 องศา อย่างน้อย 30 นาที สามารถรับประทานได้


840243

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่