close sticky

สถาบันบำราศนราดูร เปิดจองฉีดวัคซีนเข็ม 3 ไฟเซอร์-แอสตร้าเซนเนก้า

0
13 ม.ค. 65

สถาบันบำราศนราดูร เปิดลงทะเบียน จองฉีดวัคซีนเข็ม 3 ไฟเซอร์-แอสตร้าเซนเนก้า


สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค ประชาสัมพันธ์เรื่องวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้


เงื่อนไขผู้มีสิทธิลงทะเบียน


สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ที่สถานบันบำราศนราดูรเท่านั้น ได้แก่ ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564


ผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ซิโนแวค เข็มที่ 2 แอสตร้าเซนเนก้า รับวัคซีนเข็มที่ 3 แอสตร้าเซนเนก้า


ผู้ที่ฉีดวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็มที่ 1 และ 2 รับวัคซีนเข็มที่ 3 ไฟเซอร์


สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 13 มกราคม ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ที่เว็บไซต์ http://bamras.ddc.moph.go.th/landing/ หรือสแกน QR CODE ด้านล่าง


นัดหมายฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2565 ตามที่ได้ลงทะเบียนสำเร็จ ณ หอประชุมอัจฉรา


271646922_2062449363924580_59


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่