เงิน ประกันสังคม เยียวยาคนกลางคืน 5,000 บาท เข้าบัญชีรอบใหม่ 14 ม.ค. 65

13 ม.ค. 65

เงิน ประกันสังคม เยียวยาคนกลางคืน รายละ 5,000 บาท ม.33-ม.39-ม.40 ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเยียวยาประกันสังคมรอบใหม่ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่อยู่ในกิจการสถานบันเทิง นักร้อง-นักดนตรี หรืออาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ ในวันที่ 14 ม.ค. 65 จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ซึ่งโอนผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ถูกสั่งปิดสถานที่ และสถานประกอบการชั่วคราว โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานในสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะและผู้ประกอบอาชีพอิสระ

สำหรับ ผู้ประกันตนไม่ได้รับเงินเยียวยารอบแรกในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ให้ตรวจสอบสิทธิอีกครั้ง ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th โดยสำนักงานประกันสังคมจะอัปเดตข้อมูลผู้ประกันตนเรื่อยๆ และโอนเงินเยียวยาไปจนถึง 31 มีนาคม 2565 และ เปิดแบบฟอร์มให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท จนถึง 14 มกราคม 2565 และจะได้รับเงินเยียวยาทั้งสิ้นคนละ 1 เดือน โดยจะโอนเงินทุกสัปดาห์ไปจนถึง 31 มีนาคม 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนประกันสังคม www.sso.go.th มาตรา 40 และ เช็คสิทธิ ม. 33 กลุ่มแดงเข้ม 13 จังหวัด
เช็กสิทธิ ประกันสังคม มาตรา 33 39 40 www.sso.go.th ขึ้นสถานะสีเขียวรับ 5,000 บาท
สำนักงาน ประกันสังคม เผย 3 ของขวัญปีใหม่ 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่

ยาดมโป้ยเซียน