close sticky

เปิดแนวทาง ฉีดเข็ม 3 และ 4 สำหรับผู้ฉีดวัคซีนแต่สูตร ต้องฉีดอะไร เว้นระยะกี่เดือน

0
13 ม.ค. 65

กรมควบคุมโรค เปิดแนวทางล่าสุด ในการฉีดเข็ม 3 และ 4 สำหรับผู้ฉีดวัคซีนแต่สูตร ต้องฉีดชนิดใด เว้นระยะกี่เดือน เช็กเลย


วันที่ 12 ม.ค.2565 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 10/2564 ในวันพุธที่ 22 ธ.ค.64 ถึงคำแนะนำการฉีดวัคซีน โควิด-19 เข็มที่ 3 และเข็มที่ 4 สำหรับผู้ฉีดวัคซีนแต่ละสูตร ดังนี้


การฉีดวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิตเดียวกัน • สูตรซิโนแวค+ซิโนแวค เข็มที่ 3 เป็นแอสตราเซเนกา ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

 • สูตรซิโนฟาร์ม+ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 3 เป็นไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

 • สูตรแอสตราเซเนกา+แอสตราเซเนกา เข็มที่ 3 เป็นไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา ระยะระหว่างห่างเข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

 • สูตรไฟเซอร์+ไฟเซอร์ เข็มที่ 3 เป็นไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

 • สูตรโมเดอร์นา+โมเดอร์นา เข็มที่ 3 เป็นไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2


การฉีดวัคซีนสูตรไขว้ • สูตรซิโนแวค+แอสตราเซเนกา เข็มที่ 3 เป็นแอสตราเซเนกา ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

 • สูตรซิโนฟาร์ม+แอสตราเซเนกา เข็มที่ 3 เป็นไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

 • สูตรซิโนแวค+ไฟเซอร์ เข็มที่ 3 เป็นไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

 • สูตรซิโนฟาร์ม+ไฟเซอร์ เข็มที่ 3 เป็นไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2

 • สูตรแอสตราเซเนกา+ไฟเซอร์ เข็มที่ 3 เป็นไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 2


การฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 • ห่าง 3 เดือนจากเข็ม 3 

 • ทั้งนี้เข็มที่ 4 ของสูตรการฉีดวัคซีนทั้งหมด แนะนำเป็นแอสตราเซเนกา ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา ระยะห่าง 3 เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ 3

 • การฉีดไฟเซอร์เข็มที่ 4 แนะนำให้ฉีดโดสตามมาตรฐาน อย่างไรก็ตามหากมีผู้ประสงค์จะฉีดครึ่งโดสหรือฉีดเข้าชั้นผิวหนังให้เป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์และวามสมัครใจของผู้รับวัคซีน 


271858315_1854883451364532_31


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง


เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน โมเดอร์นา เข็ม 3 ฟรีที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 11-14 ม.ค.65
สธ.คาด โควิด จะลดความรุนแรงและกลายเป็นโรคประจำถิ่นในปีนี้ ส่วน เดลตาครอน ไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่
ไฟเซอร์ เผย วัคซีนโควิด สำหรับ โอมิครอน พร้อมใช้ มี.ค.นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่