close sticky

สิงคโปร์ เผยสถิติ โมเดอร์นา อันดับหนึ่งวัคซีนที่ฉีดแล้วป้องกันการเสียชีวิตจากโควิด

12 ม.ค. 65

สิงคโปร์ เผยผลสถิติ โมเดอร์นา อันดับหนึ่งวัคซีนที่ฉีกแล้วป้องกันการเสียชีวิตจากโควิด จากการรายงานข่าวของ สำนักข่าวบลูมเบิร์ก ที่ระบุว่า กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์มีการเปิดเผยตัวเลขของผู้ที่เสียชีวิตจากโรคโควิด พบว่าจากจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด 802 ราย มี 247 รายที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนราว 30% ส่วนที่เหลืออีก 70% เป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน


ทั้งนี้ ในกลุ่มที่ฉีดวัคซีนแล้ว 247 ราย หากนำมาเทียบเป็นสัดส่วนต่อประชากร 1 แสนคน จะสามารถจำแนกตามยี่ห้อของวัคซีนที่ฉีดได้ดังนี้


1.โมเดอร์นา มีสัดส่วนผู้เสียชีวิตจากโควิด 1 คน ต่อคนฉีด 100,000 คน


2.ไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค มีสัดส่วนผู้เสียชีวิตจากโควิด 6.2 คน ต่อคนฉีด 100,000 คน


3.ซิโนฟาร์ม มีสัดส่วนผู้เสียชีวิตจากโควิด 7.8 คน ต่อคนฉีด 100,000 คน


4.ซิโนแวค มีสัดส่วนผู้เสียชีวิตจากโควิด 11 คน ต่อคนฉีด 100,000 คน


อย่างไรก็ตาม ไม่มีการนำวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า เข้ามารวมอยู่ในรายงานชิ้นนี้ ซึ่งข้อมูลสถิติข้างต้นนี้อาจเป็นการสร้างความกังวลที่มีต่อวัคซีนเชื้อตายจากจีนมากยิ่งขึ้น หลังผลศึกษาหลายชิ้นชี้ว่ามีประสิทธิภาพไม่เพียงพอในการป้องกันเชื้อกลายพันธุ์ต่างๆ โดยเฉพาะสายพันธุ์ล่าสุดอย่างโอไมครอน


ด้าน ออง ยี กุง รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ กล่าวว่า ขนาดกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวถือเป็นจำนวนที่น้อย ซึ่งอาจจะต้องพิจารณาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ ประกอบด้วย


อ้างอิง https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-10/singapore-says-virus-deaths-lowest-among-moderna-takers-chart


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง


ลงทะเบียนฉีด ไฟเซอร์ เข็ม 1, 2 และ 3 ที่โรงพยาบาลศิริราช 15 ม.ค. นี้ 
นนท์ booster ขยายเวลาลงทะเบียน ฉีดวัคซีน เข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 4 ไฟเซอร์ ถึง 11 ม.ค. 65
เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เข็ม 3 ที่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ผ่าน 4 ค่ายมือถือ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม