นนทบุรี ออกคำสั่งเพิ่ม เดินทางกลับเข้าพื้นที่ ต้องตรวจ ATK ทุกคน

11 ม.ค. 65

นนทบุรี ออกคำสั่งคุมโควิดเพิ่ม เดินทางกลับเข้าพื้นที่ จากภูมิลำเนา-สถานที่เสี่ยง ตรวจ ATK ทุกคน พร้อมสุ่มตรวจในสถานที่ที่กำหนด เช่น โรงเรียน หากพบผู้ติดเชื้อรายงาน สสจ.ทันที ที 

วันที่ 10 ม.ค.65 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าฯ นนทบุรี ลงนามในคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 45/2565 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 68) ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 ระบุ 

ให้สถานที่ที่ถูกกำหนดให้ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจด้วยตนเอง (ชุดตรวจ ATK) ของครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน/พนักงาน/เจ้าหน้าที่/ผู้ที่พักอาศัยในที่พักคนงาน/บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบกิจการทางศาสนา ปฏิบัติตามแนวทางการรตรวจหาเชื้อโควิด-19 ดังนี้

  1. ให้ทำการสุ่มตรวจด้วยจำนวนตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่ แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนคนทั้งหมด
  2. กรณีผู้ที่เดินทางกลับจากภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่เสี่ยงทั้งในและต่างจังหวัด หรือบุคคลในครอบครัวเดินทางกลับจากภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่เสี่ยงทั้งในและต่างจังหวัด ให้ทำการตรวจทุกคน (100%)
  3. กรณีพบว่ามีการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือมีอาการเข้าเกณฑ์เป็นผู้สงสัยว่าติดเชื้อ/ผู้ป่วย ให้ทำการตรวจทุกคน (100%)
  4. หากพบมีผู้ติดเชื้อ ให้รายงานให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ทราบโดยทันที
  5. ระยะเวลาในการสุ่มตรวจ วันที่ใช้ในการตรวจ และการรายงานผลการตรวจ ให้ยังคงเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรการแนบท้ายคำสั่งจังหวัดนนทบุรีที่ 32/2565 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 68) ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2565

271746475_1584475765262271_20

271650453_1584475768595604_40

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไม่ ล็อกดาวน์ ! ศบค.ชุดใหญ่ ปรับโซนสีส้ม 69 จังหวัด ฟ้า 8 จว. สถานบันเทิงเปิดรูปแบบร้านอาหารได้ 16 ม.ค.นี้⁣ ⁣
เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เข็ม 3 ที่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ผ่าน 4 ค่ายมือถือ
- โควิดไม่จบง่าย พบเชื้อกลายพันธุ์รวมร่าง "เดลตาครอน"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่