close sticky

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน โมเดอร์นา เข็ม 3 ฟรีที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 11-14 ม.ค.65

11 ม.ค. 65

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน โมเดอร์นา เข็ม 3 ฟรี ชาวสมุทรสาครเช็กด่วน! โรงพยาบาลบ้านแพ้ว วันที่ 11-14 ม.ค.65


วันที่ 11 ม.ค.65 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สมุทรปราการ เปิดให้ผู้ที่สนใจวัคซีนโมเดอร์นา (ฟรี) ลงทะเบียนจองวัคซีนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 14 ม.ค.65 เวลา 14.00 น.


เงื่อนไขการเข้ารับวัคซีน  1. เฉพาะคนไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน จังหวัดสมุทรสาคร

  2. ฉีดวัควีน เข็ม 2 เป็น Sinovac, Sinopharm หรือ Astrazeneca ห่างมาแล้ว 3 เดือนขึ้นไป

  3. สามารถโทร.จองได้ที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โทร.034-419542 หรือ รพ.สต.ใกล้บ้านท่าน


จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 รพ.บ้านแพ้ว สำนักงานใหญ่ อาคารสนับสนุนบริการ (เข้าฝั่ง รพ.จักษุบ้านแพ้ว) ให้บริการช่วงเช้า 08.00-11.20 น. ช่วงบ่าย 13.00-15.00 น. (ปิดรับคิว 14.30 น.) เพื่อความสะดวก โปรดเตรียมปากกามาเองและเตรียมเอกสารให้พร้อมยื่นที่จุดบริการ


271600521_4849092298516850_59


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง


นนท์ booster ขยายเวลาลงทะเบียน ฉีดวัคซีน เข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 4 ไฟเซอร์ ถึง 11 ม.ค. 65
เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เข็ม 3 ที่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ผ่าน 4 ค่ายมือถือ
- โควิดไม่จบง่าย พบเชื้อกลายพันธุ์รวมร่าง "เดลตาครอน"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่