อุบลราชธานี ขอความร่วมมือ งดออกจากบ้าน 5 ทุ่ม-ตี 4 ตั้งแต่วันนี้ (8 ม.ค.65)

8 ม.ค. 65

อุบลราชธานี ขอความร่วมมือ งดออกจากบ้าน ช่วงเวลา 23.00 - 04.00 น. ตั้งแต่วันนี้ (8 ม.ค.65) สกัดโควิด-19 ระบาด

วันที่ 7 ม.ค.65 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามในประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอความร่วมมืองดออกนอกเคหสถาน

โดยระบุว่า ตามที่จังหวัดอุบลราชธานีได้มีประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอความร่วมมือ งดออกเคหสถาน ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดอุบลราชธานีมีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

อาศัยอำนาจตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 จึงยกเลิกประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอความร่วมมืองดออกเคหสถาน ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 และขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีงดหรือหลีกเลี่ยงการออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 23.00 นาฬิกา ถึงเวลา 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น

เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตร ปศุสัตว์ อาหารสัตว์ แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุสิ่งพิมพ์ วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรก่อสร้าง การไปรษณีย์ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล รถขนส่งเงินของธนาคาร สถาบันการเงิน การประกอบอาชีพเป็นปกติ พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ผู้เดินทางโดยอากาศยานหรือรถโดยสารสาธารณะอื่นเมื่อเดินทางถึงแล้วให้กลับที่พักทันที หรือผู้มีเหตุจำเป็นอื่นอันหลีกเลี่ยงไม่ได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 8 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565

271182021_4840018436083331_57

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

โควิดวันนี้ 8 ม.ค.65 ป่วยใหม่พุ่ง 8,263 ราย เสียชีวิต 14 คน
ไม่ ล็อกดาวน์ ! ศบค.ชุดใหญ่ ปรับโซนสีส้ม 69 จังหวัด ฟ้า 8 จว. สถานบันเทิงเปิดรูปแบบร้านอาหารได้ 16 ม.ค.นี้⁣ ⁣
- โคราช เจอคลัสเตอร์ร้านอาหารลามไม่หยุด พบผู้ป่วยโควิดเพิ่มอีก 17 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่