close sticky
ยาดมโป้ยเซียน

ตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยา ประกันสังคม คนกลางคืน รับ 5,000 บาท สมัคร ม.40 ต้องทำก่อน 14 ม.ค. 65

7 ม.ค. 65

ตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยา ประกันสังคม คนกลางคืน รับ 5,000 บาท สามารถเข้าไปเช็กได้ที่ www.sso.go.th เลือกตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตน กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสให้ตรงกับรูปภาพ กดตรวจสอบสิทธิ ระบบจะแสดงผลว่ามีสิทธิได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ พร้อมระบุจะอัปเดตข้อมูลล่าสุดตามวันเวลาที่กำหนดอีกครั้ง


ทั้งนี้ การสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ก่อน 14 ม.ค. รับ 5,000 บาท ที่หน่วยบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่นทุกสาขา , ธนาคาร ธ.ก.ส.ทุกสาขา และบิ๊กซี หรือสมัครที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ผ่านเครือข่ายประกันสังคม


สำหรับสายด่วนกระทรวงแรงงาน คือ 1506 หลักฐานการสมัครใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว หรือ สมัครง่ายๆ ด้วยตัวเองผ่าน www.sso.go.th เมนู ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40


อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มีดังนี้


- สัญชาติไทย


- มีอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์


- เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ


- ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)


- ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)


- ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ


- ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0 , 6 , 7 , (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00)


- ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ลงทะเบียนประกันสังคม www.sso.go.th มาตรา 40 และ เช็คสิทธิ ม. 33 กลุ่มแดงเข้ม 13 จังหวัด
เช็กสิทธิ ประกันสังคม มาตรา 33 39 40 www.sso.go.th ขึ้นสถานะสีเขียวรับ 5,000 บาท
- ประกันสังคม เตือน ผู้ประกันตนกลุ่มย้ายจังหวัดกลับภูมิลำเนา เช็กสิทธิ อาจได้รับเงินเยียวยา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม