close sticky

เงิน ประกันสังคม www.sso.go.th โอนรอบเก็บตก ม.33 ม.39 และ ม.40 งวดแรกของปี 65 วันที่ 6-7 ม.ค.

6 ม.ค. 65

เงิน ประกันสังคม www.sso.go.th โอนรอบเก็บตก ม.33 ม.39 และ ม.40 งวดแรกของปี 65 ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 รอบเก็บตก พื้นที่สีแดงเข้ม สำนักงานประกันสังคมได้อัพเดทสถานะวันจ่ายเงินสำหรับผู้ประกันตนทุกมาตรา และกำหนดวันโอนจ่ายเงินเยียวยาในเดือนมกราคมเพิ่มเติม


ทั้งนี้ การโอนเงินประกันสังคมรอบเก็บตกเดือนธันวาคมของผู้ประกันตนมาตรา 39 และ มาตรา 40 ทั้งกลุ่มทบทวนสิทธิ และ กลุ่มเก็บตก คือวันที่ 6 ม.ค. 65 สามารถเข้าไปตรวจสอบบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนไว้ได้เลย จากคิว มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่จะโอนเงินทุกวันพฤหัสบดี ส่วนกลุ่มมาตรา 33 จะโอนเงินเยียวยาประกันสังคมรอบเก็บตกในวันที่ 7 ม.ค. 65 จากคิวโอนเงินทุกวันศุกร์


สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 28 ธ.ค. 64 อนุมัติ ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด (กลุ่มจังหวัดได้รับเยียวยาเพิ่ม 1 เดือนในเดือน ส.ค. 64) และโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จากเดิมที่สิ้นสุดเดือน ธ.ค. 64 เป็นสิ้นสุดเดือน มี.ค. 65


สำหรับจำนวนเงินเยียวยาของ ม.33 คือ 2 รอบ รอบละ 2,500 บาท รวมเป็น 5,000 บาท , ม.39 ได้รับเงินเยียวยารอบละ 5,000 บาท 2 รอบ รวมคนละ 10,000 บาท ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ประกอบอาชีพ และ ม.40 ได้รับเงินเยียวยารอบละ 5,000 บาท 2 รอบ รวมคนละ 10,000 บาท ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ประกอบอาชีพ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ลงทะเบียนประกันสังคม www.sso.go.th มาตรา 40 และ เช็คสิทธิ ม. 33 กลุ่มแดงเข้ม 13 จังหวัด
เช็กสิทธิ ประกันสังคม มาตรา 33 39 40 www.sso.go.th ขึ้นสถานะสีเขียวรับ 5,000 บาท
- ประกันสังคม เตือน ผู้ประกันตนกลุ่มย้ายจังหวัดกลับภูมิลำเนา เช็กสิทธิ อาจได้รับเงินเยียวยา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม