close sticky

สภาฯ ชี้ ไร้ประจักษ์พยาน ประยุทธ์ พ้นครหาแจกเงิน 5 ล้าน ให้ ส.ส. โหวตไว้วางใจ

5 ม.ค. 65

สภาฯ เผยผลตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีจ่ายเงิน 5 ล้านให้ ส.ส. ลงมติไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ พบไม่มีประจักษ์พยานหรือพยานแวดล้อมเพียงพอ ตามที่มีการกล่าวอ้าง

วันที่ 5 ม.ค. 2565 นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร นำแถลงผลการตรวจสอบกรณีที่ นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย ได้กล่าวในที่ประชุมช่วงที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2564 ระบุว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้จ่ายเงินให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จำนวน 5 ล้านบาท ในสภา บริเวณชั้น 3 ห้องนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ลงคะแนนไว้วางใจให้

ต่อมา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีคำสั่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยทางคณะกรรมการได้เชิญ นายวิสาร มาให้ข้อมูล พร้อมทั้งตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาภายในอาคารรัฐสภา การเข้าปฏิบัติภารกิจภายในห้องรับรองนายกรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีและผู้ติดตามนายกรัฐมนตรี มีการตรวจสอบการเข้าพบนายกรัฐมนตรี ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องรับรองนายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ ได้เชิญบุคคลที่จะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ เข้าให้ข้อมูล ทั้งจากฝ่ายของผู้กล่าวหา ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา และฝ่ายที่เป็นกลาง ตลอดจนรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดของสถานที่ต่างๆ ภายในอาคารรัฐสภา เพื่อประกอบการตรวจสอบ

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งจากการรวบรวมข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ พบว่า จากพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่มีพยานแวดล้อมเพียงพอที่จะฟังได้ว่า นายกรัฐมนตรีได้จ่ายเงินให้กับ ส.ส. เพื่อให้ลงคะแนนไว้วางใจให้กับนายกรัฐมนตรีภายในอาคารรัฐสภา ในคราวการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาญัตติ ขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2564 ตามที่ได้มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม