เช็ก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมกราคม 65 ได้เท่าไหร่ รายการไหนกดเงินสดได้บ้าง

4 ม.ค. 65

กรณีเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมกราคม 65 กรมบัญชีกลางโอนเงินงวดแรกประจำเดือนมกราคมแก่ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จำนวน 13.5 ล้านคน โดยเป็นผู้ถือบัตรรายเก่าที่มีการลงทะเบียนไว้แล้ว โดยระยะเวลาของการโอนเงินเข้าบัตร และรายละเอียดของวงเงินในหมวดต่างๆ มีดังนี้


วันที่ 1 มกราคม 2565 ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไป วงเงินซื้อสินค้า 200 และ 300 บาท โดยวงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 500 บาทที่ ครม. อนุมัติจ่ายเพิ่มให้ในเดือนพ.ย.-ธ.ค. 2564 หมดเขตการจ่ายเงินไปแล้วเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2564

- ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย
- ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
- ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
- ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก./ MRT/ BTS และ ARL 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

วันที่ 18 มกราคม 2565 สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

- เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)
- เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้ชำระเอง)

วันที่ 22 ม.ค. 2565 สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

- เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน ถึงเดือนกันยายน 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คลัง แจงแล้วปม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเงิน 1,000 บาทให้จริงหรือไม่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครม.ต่ออายุ เปิดให้ลงทะเบียน บัตรคนจน ต้นปี 65

ครม.ไฟเขียว คนละครึ่ง เฟส 4 คาดเริ่มใช้ มีนาคม-เมษายน 65

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม