close sticky

ประชาชนเดินทางด้วยระบบราง ช่วงเทศกาลปีใหม่ ยอดรวม 4 วัน 2.3 ล้านคน

2 ม.ค. 65

กรมการขนส่งทางราง เผยประชาชนเดินทางด้วยระบบรางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ในวันขึ้นปีใหม่ 2565 (1 ม.ค.64) จำนวน 411,352 คน สะสม 4 วัน (29 ธ.ค.64 ถึง 1ม.ค.65) รวม 2,326,390 คน


ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า เมื่อวาน (1มกราคม 2565) ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ นับเป็นวันที่สี่ของเทศกาลปีใหม่ 2565 มีประชาชนมาใช้บริการระบบราง รวมจำนวน 411,352 คน (ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 125,566 คน หรือลดลงร้อยละ 23.39) แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 38,541 คน และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) จำนวน 372,811 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้


270400330_1073796083397335_43


1.รถไฟของ รฟท. จำนวน 38,541 คน (ลดลงจากวันที่ 31 ธ.ค.64 จำนวน 3,946 คน หรือลดลงร้อยละ 9.29) แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 15,728 คนและเชิงสังคม 22,813 คน โดยมีผู้โดยสารขาออกจำนวน 18,006 คน (ลดลงจากวันที่ 31 ธ.ค.64 จำนวน 6,464 คน หรือลดลงร้อยละ 26.42) และผู้โดยสารขาเข้า 20,535 คน (เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31ธ.ค.64 จำนวน 2,518คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.98) โดยพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 12,672 คน (ผู้โดยสารขาออก 6,033 คน ผู้โดยสารขาเข้า 6,639 คน) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 9,660 คน (ผู้โดยสารขาออก 4,204 คน ผู้โดยสารขาเข้า 5,456 คน) สายเหนือ 8,103 คน (ผู้โดยสารขาออก 3,749 คน ผู้โดยสารขาเข้า 4,354 คน) สายตะวันออก 4,569 คน (ผู้โดยสารขาออก 2,197 คน ผู้โดยสารขาเข้า 2,372 คน) และสายมหาชัย/แม่กลอง 3,537 คน (ผู้โดยสารขาออก 1,823 คน ผู้โดยสารขาเข้า 1,714 คน)


270248448_1073796123397331_80


2.ระบบรถไฟฟ้า จำนวน 372,811 คน (ลดลงจากวันที่ 31 ธ.ค.64 จำนวน 121,620 คน หรือลดลงร้อยละ 24.60) ประกอบด้วย รถไฟฟ้า Airport Rail Link จำนวน 17,598 คน รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) จำนวน 5,169 คน รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) จำนวน 12,705 คน รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) จำนวน 106,301 คน และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) จำนวน 231,038 คน มีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง 1 ครั้ง โดยระบบควบคุมการเดินรถขบวน T04 ของโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ขัดข้องที่จุดกลับรถสถานีรังสิต เมื่อเวลา 20.56 น. และต่อมาเวลา 21.07 น. อุปกรณ์ตรวจนับเพลาล้อขัดข้องที่สถานีการเคหะฝั่งขาเข้าดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย ส่งผลให้ขบวนรถล่าช้าจำนวน 1 เที่ยว


270091099_1071841853592758_64


สำหรับด้านความปลอดภัยประจำวันที่ 1 มกราคม 2565 พบว่า หน่วยงานผู้ให้บริการระบบรางดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่( Covid-19) อย่างต่อเนื่อง และมีอุบัติเหตุทางราง 1 ครั้ง โดยเมื่อวันที่ 31 ธ.ค.64 เวลา 18.10 น.ขบวนรถด่วนที่ 71 กรุงเทพ-อุบลราชธานีชนกระบือระหว่างสถานีกระโดนค้อ-สถานีศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต


270448485_1073796070064003_43


ทั้งนี้ จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการระบบรางสะสม 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 29-31ธันวาคม 2564 มีประชาชนใช้บริการระบบราง 2,326,390 คน ประกอบด้วย รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม 174,818 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 68,940 คน และผู้โดยสารเชิงสังคม 105,878 คน โดยมีผู้โดยสารขาออกสะสม 95,324 คน และขาเข้า 79,494 คน ซึ่งพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 53,276 คน (ผู้โดยสารขาออก 28,030 คน ผู้โดยสารขาเข้า 25,246 คน)รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ 46,652 คน (ผู้โดยสารขาออก 26,572 คน ผู้โดยสารขาเข้า 20,080 คน) สายเหนือ 40,744 คน (ผู้โดยสารขาออก 22,797 คน ผู้โดยสารขาเข้า 17,947 คน) สายตะวันออก 21,116 คน (ผู้โดยสารขาออก 11,376 คน ผู้โดยสารขาเข้า 9,740 คน) และสายมหาชัย/แม่กลอง 13,030 คน (ผู้โดยสารขาออก 6,549 คน ผู้โดยสารขาเข้า 6,481 คน) และระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รวมรถไฟฟ้าชานเมือง(สายสีแดง)) สะสม 4 วัน มีผู้ใช้บริการ 2,151,572 คน ประกอบด้วย Airport Rail Link 97,057 คน สายสีแดง 26,371 คน สายฉลองรัชธรรม(สีม่วง) 79,165 คน สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 579,928 คน และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 1,69,051 คน


270833634_1073175173459426_93


สำหรับในวันนี้ (2 มกราคม 2565) คาดว่าจะมีประชาชนทะยอยเดินทางกลับ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดเพิ่มขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร 2 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 6 เส้นทางเชียงใหม่-กรุงเทพ ขบวนรถเร็วที่ 934 อุบลราชธานี-กรุงเทพ ส่วนวันพรุ่งนี้ (3 มกราคม 2565) มีเพิ่ม 3 ขบวนคือขบวนรถด่วนพิเศษที่ 5 กรุงเทพ-เชียงใหม่ ขบวนรถเร็วที่ 933 กรุงเทพ-อุบลราชธานี และขบวนรถเร็วที่ 934 อุบลราชธานี-กรุงเทพ และวันที่ 4 มกราคม 2565 จำนวน 1 ขบวน คือ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 6 เชียงใหม่-กรุงเทพ มีพร้อมเพิ่มตู้โดยสารไปกับขบวนรถไฟทางไกล เพื่อรองรับการเดินทางประชาชนให้เพียงพอ


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่