close sticky

กทม.คืน ทางเท้า รื้อถอนแท่นน้ำประปาดื่มได้ 400 จุด ทั่วกรุง

24 ธ.ค. 64

ดีเดย์คืน ทางเท้า กทม.รื้อถอนแท่นน้ำประปาดื่มได้ 400 จุดทั่วกรุง คืนพื้นผิวทางเท้าพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง ภายใน 30 วัน 


วันที่ 24 ธ.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจการรื้อถอนแท่นน้ำประปาดื่มได้ สำหรับโครงการสนับสนุนการติดตั้งแท่นน้ำประปาดื่มได้ จำนวน 400 จุด เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2542 โดยการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และภาคเอกชน มีวัตถุประสงค์โครงการในขณะนั้น เพื่อคืนกำไรให้สังคม ด้วยการมีส่วนร่วมในการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีมีสุข และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวกรุงเทพมหานคร และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย


269262430_4154613671304889_58


ปัจจุบันจุดติดตั้งแท่นน้ำประปาดื่มได้ จำนวน 400 จุด มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ขาดการบำรุงรักษา และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ทำให้เกิดการกีดขวางทางเท้าและเกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย กระทบต่อทัศนียภาพของเมือง


สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) ได้ส่งหนังสือขอความเห็นชอบยกเลิกการสนับสนุนโครงการติดตั้งแท่นน้ำประปาดื่มได้ จำนวน 400 จุด และมีหนังสือแจ้งยกเลิกการให้ความร่วมมือสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยขอให้การประปานครหลวง ดำเนินการรื้อถอนแท่นน้ำประปาดื่มได้และอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.2564 จัดซ่อมพื้นที่ทางเท้ากลับคืนสู่สภาพเดิมภายใน 30 วัน ซึ่งการประปานครหลวง เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด หากการประปานครหลวง ไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ดำเนินการโดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการประปานครหลวง


269887303_4154620307970892_16


รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้สำนักงานทั้ง 50 เขต สำรวจจุดติดตั้งตั้งแท่นน้ำประปาดื่มได้ในพื้นที่รับผิดชอบที่ยังไม่ได้ดำเนินการรื้อถอน และแจ้งข้อมูลให้สำนักการจราจรและขนส่งรับทราบ เพื่อประสานสำนักการโยธา นำเครื่องจักรพร้อมกำลังคนเข้าดำเนินการรื้อถอน พร้อมจัดซ่อมผิวทางเท้าให้อยู่ในสภาพเดิม เป็นการคืนผิวทางเท้าให้ประชาชน สอดคล้องกับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานคร ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการในการสัญจรเชื่อมต่อการเดินทางได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง


- ไผ่ทอง ออกแถลงการณ์ ขอโทษเขตดินแดง กรณีลุงขายไอติมบนทางเท้า
- ห้ามคลินิกตั้ง จุดตรวจโควิด ในพื้นที่สาธารณะ-ทางเท้า ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ
- จวกสนั่น! หมูกระทะ ตั้งโต๊ะให้ลูกค้านั่งกินบนทางเท้ายาวเป็นเมตร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่