close sticky

เช็กเลย! วิธีสมัคร ประกันสังคม ม.40 รับเงินเยียวยาคนกลางคืน 5,000 บาท

17 ธ.ค. 64

รวมช่องทางสมัคร ประกันสังคม ม.40 กลุ่มคนทำงานเกี่ยวกับสถานบันเทิงภาคกลางคืน รับเงินเยียวยา 5,000 บาท


จากกรณี ประกันสังคม เยียวยาคนกลางคืน 5,000 บาท โดยมีเงื่อนไขจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรอง ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 นั้น


สำหรับช่องทางการสมัครประกันสังคมมาตรา 40 มีดังต่อไปนี้ • เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา

 • ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา


 • Big C ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
 • เครือข่ายประกันสังคม ทั่วประเทศ
 • สายด่วนประกันสังคม 1506
 • เว็บไซต์ www.sso.go.th
 


 


โดยวิธีสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ • เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th

 • เลือกลงทะเบียนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40

 • กรอกข้อมูลผู้สมัคร ประกันสังคมมาตรา 40
  - เลขประจำตัวประชาชน
  - เลขหลังบัตรประชาชน
  - คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล
  - วัน/เดือน/ปีเกิด
  - อีเมล์ (ถ้ามี)

 • กดตรวจสอบ

 • กรอกที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

 • กรอกกลุ่มอาชีพ รายได้ต่อเดือน, สภาพร่างกาย (กรณีเป็นผู้พิการ)

 • เลือกจ่ายเงินสมทบ (มีให้ 3 ทางเลือก) เลือกสำนักงานประกันสังคมที่อยู่ใกล้บ้าน

 • ตอบคำถามว่าเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญหรือไม่?

 • กด "ยอมรับเงื่อนไข/ข้อตกลง" แล้วกด "ยืนยัน"


หากผ่านทุกขั้นตอนแล้ว ระบบจะยืนยันผ่าน SMS ถือว่าขึ้นทะเบียนสำเร็จ


 


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง


- ประกันสังคม เปิดเงื่อนไขรับเงิน เยียวยาคนกลางคืน 5 พันบาท ต้องสมัคร ม.33 ม.39 ม.40


- ประกันสังคม เสนอ ครม. 21 ธ.ค. จ่าย เงินเยียวยาแรงงานสถานบันเทิง คนละ 5,000 โอน 29 ธ.ค. นี้


- ก.แรงงาน ปรับเพิ่มเงินเยียวยา ประกันสังคม ลูกจ้างตกงานช่วงโควิด สูงสุด 100 เท่า เช็กรายละเอียดได้เลย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่