close sticky

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ราชองครักษ์ - นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ 20 นาย

0
8 ธ.ค. 64

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายทหารสัญญาบัตร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร เป็น ราชองครักษ์ และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ 20 นาย


วันที่ 7 ธ.ค.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ในพระองค์ และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ ระบุ 


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ แต่งตั้งเป็นราชองครักษ์ในพระองค์ และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ จำนวน 20 นาย ดังนี้


นายทหารสัญญาบัตร สังกัดสำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ จำนวน 4 นาย นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ จำนวน 13 นาย และ นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัดกองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ จำนวน 3 นาย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป 


1638927064689


1638927097621


16389271202021638927131255


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง


ราชกิจจานุเบกษา พระบรมราชโองการ ถอดยศทหาร-เรียกคืนเครื่องราชฯ 6 ราย
- ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯพระราชทานยศ พ.ต.หญิง คุณหญิงมนัสสิยา - พ.ต.หญิง คุณหญิงชยุตรา และทหารรวม 41 ราย
- ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศพลเรือตรี เป็นกรณีพิเศษ ให้ ทองย้อย แสงสินชัย


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่