close sticky

มีผลแล้ว! กสทช.ประกาศ ขึ้นทะเบียนโดรน ทั้งเจ้าของ-คนขาย เช็กขั้นตอนเลย

8 ธ.ค. 64

มีผลแล้ว! กสทช.ประกาศ ขึ้นทะเบียนโดรน หรืออากาศยานไร้คนขับ น้ำหนักไม่เกิน 250 กรัม ทั้งเจ้าของ-คนขาย เช็กเงื่อนไข ขั้นตอนเลย

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ออกประกาศ เรื่อง การขึ้นทะเบียนโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับที่มีน้ำหนักไม่เกิน 250 กรัม ระบุ จากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การกำกับดูแลอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรนในประเทศไทย ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับการใช้งานในปัจจุบัน

สำนักงาน กสทช. จึงได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับที่มีน้ำหนักไม่เกิน 250 กรัม และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยผู้ที่ครอบครองโดรนที่มีน้ำหนักไม่เกิน 250 กรัม ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2563 เป็นต้นมา ต้องมาขึ้นทะเบียนเหมือนกับโดรนทั่วไป เพื่อให้ใช้งานได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง โดยผู้ที่มาขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2564 จะได้รับยกเว้นใบอนุญาตให้มี ใช้ นำออกซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  

วิธีการขึ้นทะเบียน
1. ผู้ครอบครองโดรน ให้ขึ้นทะเบียนผ่านระบบ Any Registration เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2564 ที่ https://anyregis.nbtc.go.th 
2. ผู้จำหน่ายและนำเข้า ให้แจ้งบัญชีแสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคม มายังสำนักอนุญาตวิทยุคมนาคม 1 สำนักงาน กสทช. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ที่ https://bit.ly/3CkmEcw 

สามารถประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การกำหนดอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินที่ใช้เป็นเครื่องเล่น ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน สำหรับใช้งานเป็นการทั่วไป สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/3Da3tnf หรือติดต่อสอบถาม : โทร 1200 กสทช. Call Center (โทรฟรี) 

260404569_4493774494011268_45


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่

ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ