เคาะส่วนต่าง ประกันรายได้ข้าว งวด 8 ส่วนงวด 3-7 เข้าบัญชี 9-14 ธ.ค.นี้

5 ธ.ค. 64

ชาวนาเฮ "พาณิชย์" เคาะส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวด 8 ชดเชย 5 ชนิดเหมือนเดิม "ข้าวเปลือกเจ้า" ได้รับเงินสูงสุด ส่วนเงินค้างงวด 3-7 จะเข้าบัญชี 9-14 ธ.ค.นี้

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การประกันรายได้ข้าวผลการผลิตปีที่ 3 ฤดูกาลปลูก 2564/2565 การเก็บเกี่ยวเริ่มตั้งแต่ 15 ต.ค. เป็นต้นมาและเคาะจ่ายส่วนต่างราคาข้าวโครงการประกันรายได้เกษตรกรงวด 1-2 และ 3 บางส่วนไปแล้วนั้น หลังจากผลักดันงบประมาณผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้วก็กำชับให้กรมการค้าภายใน ประสานงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกระทรวงเกษตรฯ อำนวยความสะดวกและแจ้งข่าวสารสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและให้พาณิชย์จังหวัดกระจายข่าวสารในเรื่องนี้เพื่อชางนาจะได้รับรู้ถึงงบประมาณในโครงการประกันรายได้ 

ทั้งนี้ให้แจ้งสิทธิประโยชน์ที่ชาวนาจะได้รับโดยละเอียดด้วย โดยขณะนี้ ธ.ก.ส.ได้ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองก่อนเสนอให้คณะกรรมการ ธ.ก.ส. พิจารณา และกำลังตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ ก่อนเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกร

นางมัลลิกา กล่าวว่า สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 3 รัฐบาลได้ประกันรายได้ราคาข้าวเปลือก 5 ชนิดไว้ที่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน

รายงานจาก ธ.ก.ส. ระบุว่า สำหรับเงินส่วนต่างที่ค้างอยู่งวดที่ 3-7 ตั้งแต่วันที่ 9-14 ธ.ค.2564 น่าจะเริ่มโอนได้ ส่วนงวดที่ 8 ก็จะโอนในลำดับถัดไป 

262223610_3915604088542713_17

ขณะที่ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน และในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 64 ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 8 โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่าง ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวขึ้นทะเบียนเพาะปลูกแล้วแจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 26 พ.ย.-2 ธ.ค.2564 จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างงวดที่ 8 คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 11,128.41 บาทต่อตัน ได้ชดเชยตันละ 3,871.59 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 10,865.42 บาทต่อตัน ได้ชดเชยตันละ 3,134.58 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 9,808.99 บาทต่อตัน ได้ชดเชยตันละ 1,191.01 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 8,045.44 บาทต่อตัน ได้ชดเชยตันละ 1,954.56 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ราคา 8,384.02 บาทต่อตัน ได้ชดเชยตันละ 3,615.98 บาท

เกษตรกรจะได้เงินส่วนต่างสูงสุดคือข้าวเปลือกหอมมะลิ 54,202 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 50,153 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 29,775 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 58,636 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 57,855 บาท ทั้งนี้เป็นรายได้จากส่วนต่างของราคาข้าวที่ประกาศราคาอ้างอิงไปซึ่งราคานั้นเป็นไปตามกลไกตลาด

ทั้งนี้การจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ในปีที่ 3 หลักการเช่นเดิม คือ ธนาคาร ธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของเกษตรกรภายใน 3 วันทำการหลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง เป็นหลักการทำงานตามกลไกราชการเช่นเดียวกับปี 1 และปี 2 

262528992_3915607551875700_60

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็ก เงินประกันเกษตรกร สถานะโอนเยียวยา ช่วยชาวนาไม่ได้ต้องทำแบบนี้
- ชาวนารอเลย! ธ.ก.ส.พร้อมจ่าย เงินประกันรายได้ข้าว 5 ชนิด รอบแรก 9 พ.ย.นี้
ชาวนาเฮ! ครม.อนุมัติจ่าย ประกันรายได้ข้าว เพิ่มไร่ละ 1,000 บาท

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่