ปภ.เตือน! 6 อำเภอ นครศรีธรรมราช เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเอ่อล้นท่วม 3 – 4 ธ.ค.64

3 ธ.ค. 64

นครศรีธรรมราช ปภ.แจ้ง 6 อำเภอ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในคลองท่าดีและคลองเสาธง เอ่อล้นท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในช่วงวันที่ 3 – 4 ธ.ค.64

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้รับแจ้งจากศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ว่า จากการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากแผนที่ฝนคาดการณ์ (ONE MAP) ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์กรมหาชน) ร่วมกับคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ จึงเน้นย้ำให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในคลองท่าดีและคลองเสาธง เอ่อล้นท่วมพื้นที่ ลุ่มต่ำ ระดับน้ำสูงประมาณ 30 – 50 เซ็นติเมตร ในช่วงวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2564 แยกเป็น

  1. อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช บริเวณตำบลไชยมนตรี ตำบลมะม่วงสองต้น และตำบลท่าเรือ โดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช ชุมชนบ่อทรัพย์ ชุมชนท่าช้าง ชุมชนหน้าสถานีรถไฟนอกโคก ชุมชนนอกไร่-สะพานยาว ชุมชน มุมป้อม ชุมชนสารีบุตร ชุมชนลูกแม่อ่างทอง ชุมชนเทวบุรี-คลองห้วย ชุมชนสวนป่าน ชุมชนป่าโล่ง ชุมชนมะขามชุม ชุมชนท่ามอญ (วัดศรีเทวี) ชุมชนเคหะเอื้ออาทรสะพานยาว ชุมชนบ่ออ่าง ชุมชนประตูขาว และชุมชนพะเนียด
  2. อำเภอพระพรหม บริเวณตำบลนาสาร ตำบลช้างซ้าย และตำบลท้ายสำเภา
  3. อำเภอลานสกา บริเวณตำบลท่าดี
  4. อำเภอร่อนพิบูลย์ บริเวณตำบลเสาธง
  5. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ บริเวณตำบลทางพูน ลำตบลดอนตรอ
  6. อำเภอปากพนัง บริเวณตำบลชะเมา
กอปภ.ก. จึงได้แจ้งให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า ให้จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยและทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันที หากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ ให้จังหวัดดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนในพื้นเสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศ สถานการณ์ภัย และข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้เตรียมความพร้อมมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้น หากได้รับความเดือดร้อนจากสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”รวมถึง สายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่

ยาดมโป้ยเซียน