close sticky

นายกฯ ตั้งเป้าเดินหน้าลดความยากจน ปี 65 รายได้ต่อหัวต้องเพียงพอในการดำรงชีวิต

0
3 ธ.ค. 64

นายกฯ ไฟเขียวบูรณาการพัฒนาความเสมอภาคทางสังคม ตั้งเป้าเร่งเดินหน้าลดความยากจน ปี 65 ช่วยผู้มีรายได้น้อย ให้มีรายได้ต่อหัวเพียงพอในการดำรงชีวิต


วันที่ 2 ธ.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมบอร์ด กบสท. ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการเพื่อพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้


นายกฯ กล่าวว่า การทำงานพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล ที่ต้องเกิดเป็นรูปธรรม เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ เป็นห่วงโซ่อุปทานที่จำเป็นจะต้องดำเนินงานต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดไว้


เน้นย้ำการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาคเอกชน ต้องหาแนวทางช่วยผู้มีรายได้น้อย ให้มีรายได้ต่อหัวที่เพียงพอในการดำรงชีวิต ตั้งเป้าหมายปี 2565 ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องต้องเดินหน้าแผนงานและดำเนินการทันที เพื่อพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมในสังคม ต้องหาแนวทางทำให้ประชาชนมีรายได้ประจำวัน พัฒนาทักษะฝีมือเพื่อเพิ่มค่าแรงได้ เร่งพัฒนาแรงงานไทยให้สามารถทำงานกับเครื่องจักรได้ในขณะนี้ และให้สามารถทำงานกับหุ่นยนต์ได้ในอนาคต


ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการเพื่อพัฒนาความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางสังคม ประกอบด้วย


1. สร้างระบบและกลไกให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนพิเศษเป็นรายบุคคล

2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากโดยเพิ่มการเข้าถึงดิจิทัลทั้งระบบ

3. พัฒนาหลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุม

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการในเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่