เลือกตั้ง อบต. 64 พบซื้อสิทธิขายเสียงบางพื้นที่ นายกฯ ชี้ ต้องสร้างจิตสำนึก เพาะเมล็ดพันธุ์ คนดี

29 พ.ย. 64

ธนกร เผย เลือกตั้ง อบต. 64 พบมีการซื้อสิทธิขายเสียงบางพื้นที่ นายกฯ สั่งการรณรงค์สร้างจิตสำนึกไม่ซื้อสิทธิขายเสียงในทุกระดับการเลือกตั้ง เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้มี คนดี คนเก่ง มามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ

วันที่ 29 พ.ย. 64 นาย โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอบคุณประชาชนที่ร่วมกันออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) และ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) รวม 5,329 แห่ง เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 64 ที่ผ่านมา

โดยพบว่าบรรยากาศการเลือกตั้งเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนให้ความสนใจมาลงคะแนนเลือกตั้งมากกว่าร้อยละ 70 – 80 ในหลายพื้นที่ อาทิ จังหวัดชัยภูมิ ที่มีการเลือกตั้งรวม 106 อบต. มีผู้สมัคร นายก อบต. รวม 262 คน และมีผู้สมัคร ส.อบต. รวม 2,032 คน และมีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งกว่า 600,000 คน คิดเป็นร้อยละ 74 ของประชากร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการเลือกผู้แทนในระดับตำบลเพื่อมาบริหารในพื้นที่ และการตื่นตัวของประชาชนตั้งแต่การเมืองท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การเมืองระดับประเทศ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังเผยว่า มีการรายงานถึงผู้กระทำความผิดในคดีซื้อสิทธิ์-ขายเสียง ในบางพื้นที่ ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญรณรงค์และปลูกจิตสำนึกไม่ให้มีซื้อสิทธิ์-ขายเสียงในทุกระดับของการเลือกตั้ง เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้มีคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเริ่มตั้งแต่ในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ

“นายกรัฐมนตรีชื่นชมที่ประชาชนส่วนใหญ่ร่วมกันรักษาสิทธิของตนด้วยการออกไปเลือกตั้ง และขอให้ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งร่วมกันทำงาน แก้ไขปัญหา รับฟังความคิดเห็น เพื่อประชาชนในท้องถิ่น และเป็นส่วนหนึ่งในการพลิกโฉมประเทศไทยไปด้วยกัน” นายธนกรฯ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่

ยาดมโป้ยเซียน