close sticky

เลือกตั้ง อบต. วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.นี้ อย่ากาผิด มีบัตรทั้งหมด 2 สี 2 ใบ

0
26 พ.ย. 64
คูปองส่วนลดวันที่12เดือน12, คูปอง 12.12 lazada

กกต.แนะบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. มี 2 แบบ คือ


- บัตรเลือกนายก อบต. จะเป็นบัตรสีแดง พื้นบัตรสีแดงอ่อน (เลือกได้หมายเลขเดียว)


- บัตรเลือกสมาชิกสภา อบต. จะเป็นบัตรสีน้ำเงิน พื้นบัตรเป็นสีน้ำเงินอ่อน (เลือกได้ไม่เกินจำนวนที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง)


หากประสงค์ไม่เลือกผู้สมัครท่านใด ให้กากบาท X ในช่องไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครท่านใด


ffgwjokviaaqk9q


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อย่าเชื่อข่าวปลอม! ใครไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด ห้ามไปลงคะแนน อบต. วันอาทิตย์นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่