close sticky

ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้นปี 65 ต้องลงใหม่ทุกคน พร้อมเปลี่ยนใช้บัตรประชาชนแทน

11
24 พ.ย. 64

กรณี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง ระบุว่า ในปีหน้านี้คือ 2565 จะลดการใช้มาตรการอัดฉีดเงินโดยตรง เนื่องจากเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือระยะสั้น ช่วงเร่งด่วนคนที่ตกงาน แต่เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นจึงต้องใช้นโยบายสร้างรายได้ให้ประชาชน


ทั้งนี้ รวมถึงการแบ่งเบาภาระประชาชนมากขึ้น อาทิ การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในช่วงต้นปีหน้า ที่จะช่วยทั้งผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อย


อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ระบุภายหลังการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ว่าการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้บัตรประจำตัวประชราชนแบบเอนกประสงค์แบบใหม่ หรือสมาร์ทการ์ดแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน อีกทั้งที่ประชุมยังเห็นชอบให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) พิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ให้รอบคอบอีกครั้ง เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยได้ตรงจุดมากขึ้น เบื้องต้นได้กำหนดเกณฑ์รายได้ของครอบครัวที่จะนำมาคำนวณสิทธิไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี จากเดิมที่ใช้เกณฑ์รายได้ส่วนบุคคลไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี


ยกตัวอย่างคำนวณรายได้ครัวเรือน คือ สามีรายได้ 150,000 บาทต่อปี ภรรยามีรายได้ 50,000 บาทต่อปี หากรวมกันเท่ากับ 200,000 บาทต่อปี ถือว่าไม่เข้าเกณฑ์ แต่ถ้าครอบครัวนั้นมีลูกอายุต่ำกว่า 18 ปี 1 คน เมื่อนำรายได้ของสามีภรรยามารวมกันเท่ากับ 200,000 บาท หารด้วย 3 คน (พ่อ แม่ ลูก) ทำให้เหลือรายได้คนละ 66,666 บาทต่อปี ภรรยาจะเข้าเกณฑ์เป็นผู้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ส่วนพ่อหรือสามีถือว่ามีรายได้เกณฑ์แต่เริ่มแรก ส่วนลูกที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ถือว่าไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับสิทธิ


ส่วนคุณสมบัติผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตร ตราสารหนี้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท ต้องไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย หากเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดิน จะต้องมีบ้านหรือทาวเฮ้าส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร กรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรจะต้องมีที่ดินไม่เกิน 10 ไร่ หรือกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่


สรุปบัตรสวัสดิการรอบใหม่


1 .เปิดลงทะเบียนต้นปี 65
2. ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรคนจน
3. คนเก่าต้องลงทะเบียนด้วย
4. รายได้ทั้งครอบครัวต้องไม่เกิน 2 แสนต่อปี
5. จะมีการลงทะเบียนแบบตั้งโต๊ะ เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนด้วย


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง


เช็กเลย! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับ 1,000 กดเป็นเงินสดได้ 22 พ.ย. นี้
- เคาะเกณฑ์ใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดู รายได้ต่อครัวเรือน ไม่เกิน 2 แสน ตั้งโต๊ะลงทะเบียน รองรับกลุ่มไร้สมาร์ทโฟน- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เปิดลงทะเบียน มกราคม 2565 ธนกร แย้มเกณฑ์ใหม่สกัด จนทิพย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม