close sticky

เซ็นทรัลเวิลด์ แถลงไม่พบคนติดโควิด สั่งคุมเข้มร้านโซน Groove ต้องฉีดวัคซีน 2 เข็ม หรือ ตรวจ ATK ทุกคน

13
24 พ.ย. 64

24 พ.ย. 64 เซ็นทรัลเวิลด์ โพสต์ภาพและข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ค ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้าผู้มาใช้บริการในโซน Groove จึงได้ยกระดับมาตรการเชิงรุก ป้องกันไว้ก่อน เพื่อความมั่นใจและปลอดภัยของทุกคน


โดยทางศูนย์การค้าได้กำหนดมาตรการคุมเข้มขั้นสูงสุดในโซน Groove ดังนี้


1. กำหนดทางเข้า-ออกพื้นที่ โดยสามารถเข้าพื้นที่โซน Groove ได้เพียงจุดเดียว คือบริเวณประตูทางเชื่อมตึก ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และสามารถใช้ทางออกได้ 2 ช่องทางคือ ประตูบานเลื่อนชั้น 1 และชั้น 2 โดยจะมีการแสตมป์สัญลักษณ์ที่ข้อมือลูกค้า กรณีออกนอกพื้นที่ชั่วคราว


2. ลูกค้าที่มาใช้บริการจะต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 มาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม หากไม่ครบ 2 เข็ม จะต้องทำการตรวจ ATK บริเวณหน้าทางเข้าโซน Groove ในทุกกรณี และได้ผลตรวจเป็นลบ (ซึ่งลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการตรวจ ATK)


3. ศูนย์การค้าจะควบคุมจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการไม่เกิน 1,500 คน โดยใช้หลักเกณฑ์ 1 คนต่อ 5 ตร.ม. และมีการติดตั้งเครื่องนับจำนวนผู้ใช้บริการในพื้นที่


​โดยมาตรการยกระดับคุมเข้มข้างต้น จะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (พฤหัสบดีที่ 25 พ.ย. 2564) เป็นต้นไป


โดยวานนี้ (23 พ.ย.) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ชี้แจงผ่านแฟนเพจว่า จากกรณีที่มีข่าวลือพบผู้ติดเชื้อโควิดจำนวนมากจากคลัสเตอร์ร้านอาหารโซน Groove โดยทางศูนย์การค้าไม่ได้นิ่งนอนใจ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยละเอียดจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และไม่มีการแจ้งเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อแต่อย่างใดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


โดยผลการตรวจ ATK ของพนักงานร้านค้าทุกร้านในรอบ 7 วันที่ผ่านมา ยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด หากมีความคืบหน้า ทางศูนย์การค้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป


ก่อนหน้านี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ได้มีหนังสือถึงผู้ประกอบการและร้านค้าภายในศูนย์การค้า ขอให้ปฏิบัติตามนโยบายภาครัฐอย่างเคร่งครัด โดยระบุว่าตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้มีประกาศให้ผ่อนปรนอนุญาตให้ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ตามเวลาปกติ ศูนย์การค้าขอเน้นย้ำให้ท่านปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ ดังนี้


1. จำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน หากเป็นการบริโภคในห้องปรับอากาศให้มีจำนวนผู้นั่งบริโภคไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งปกติ แต่หากเป็นการบริโภคในพื้นที่เปิดที่อากาศสามารถระบายถ่ายเทได้ดี ให้มีจำนวนผู้นั่งบริโภคไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวนที่นั่งปกติ ตามประกาศกรุงเทพมหานครฉบับที่ 43 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564


2. การจัดโต๊ะและที่นั่งต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร หากจัดโต๊ะที่มีระยะห่างน้อยกว่า 1.5 เมตร ร้านค้าต้องทำฉากกั้น (Counter Shield) ระหว่างที่นั่ง ตามประกาศกรุงเทพมหานครฉบับที่ 20 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 อย่างเคร่งครัด


3. อนุญาตให้มีการจำหน่ายและบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration) ในระดับ SHA ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ไม่เกินเวลา 21.00 น.


4. ขอความร่วมมือให้ปิดเครื่องเสียงในเวลา 22.30 น. และควบคุมความดังของเสียงไม่เกิน 80 เดซิเบล


5. ไม่อนุญาตให้ลูกค้าภายในร้านและภายนอกร้านค้ายืนเต้น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


- ศบค. ห่วง คลัสเตอร์ ทอดกฐิน งานศพ แคมป์ก่อสร้าง โรงงาน และ ตลาดสด
- มท.แจ้งเตือน สถานที่เสี่ยงโควิด ให้ทุกจังหวัดประเมิน-เฝ้าระวัง
- คลัสเตอร์โรงเรียนอุตรดิตถ์ พบนักเรียน-ผู้ปกครองติดเชื้อ 19 ราย เสี่ยงสูง 438 รายข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่