advertisement

ฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี 10 กลุ่มเสี่ยง ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง ถึง 31 ธ.ค.นี้

23 พ.ย. 64

สปสช.เปิดให้ 10 กลุ่มเสี่ยง ลงทะเบียนฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี ถึง 31 ธ.ค.นี้ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือติดต่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

วันที่ 23 พ.ย.64 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ชวนคนไทยทุกสิทธิการรักษาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ถึง 31 ธ.ค.64 โดยจากเดิม 7 กลุ่มเสี่ยง ได้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายอีก 3 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรด่านหน้าสู้โควิด และกลุ่มเสี่ยงที่มีการรวมตัวกัน เช่น ชุมชนแออัด ตลาด โรงเรียน ซึ่งถือว่าครอบคลุมคนไทยทุกคน โดยในปีงบประมาณ 2564 สปสช.ได้เตรียมวัคซีนป้องกันไขวัดใหญ่ให้กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษาพยาบาล ทั้งสิ้น 6.2 ล้านโดส ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการเกิดโรคที่รุนแรงและเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน ลดความสับสนในการตรวจวินิจฉัย และให้การรักษา ระหว่างโรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด-19 

ประชาชนที่สนใจ สามารถจองคิวฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ได้ที่แอปฯ เป๋าตัง เข้าไปที่เมนูกระเป๋าสุขภาพ เลือกบริการสร้างเสริมสุขภาพ เลือกสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน เลือกฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล เลือกหน่วยบริการ แล้วจองคิวนัดหมายล่วงหน้าได้เลย

หรือสามารถเข้าไปรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองได้ทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาลรัฐและ รพ.สต.ทุกแห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ กทม. และคลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ หรือสถานพยาบาลตามสิทธิที่ท่านไปรักษาเป็นประจำ แนะนำให้โทรไปล่วงหน้าก่อน เพื่อลดความแออัดในการเข้ารับบริการวัคซีน

ใครบ้างที่มีสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่?

  1. หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไปสามารถลงทะเบียนและรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ตลอดทั้งปี
  2. ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หอบหืด ไตวาย หลอดเลือดสมอง เบาหวานและผู้ป่วยมะเร็ง ที่อยู่ระหว่างการได้รับยาเคมีบำบัด
  3. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
  4. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
  5. ผู้พิการทางสมอง ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
  6. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อHIVที่มีอาการ)
  7. ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตาราเมตร
  8. บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19
  9. กลุ่มที่อยู่สถานที่มีการรวมตัวของประชากรจำนวนมาก เสี่ยงต่อการระบาด เช่น ชุมชนแออัด โรงเรียน ตลาด ผู้ขับขี่รถสาธารณะ
  10. กลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ขึ้นกับสถานการณ์ 

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่พร้อมกับวัคซีนโควิด-19 ได้ ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หนังสือ ที่ สธ. 0410.12/ ว922 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง “คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด-19” เพื่อเร่งรัดการสร้างภูมิคุ้มกันโรค 

เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร สายด่วน สปสช. 1330 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง 

260409304_4629207900479063_79

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- กรมควบคุมโรค เผย วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฉีดพร้อมวัคซีนโควิดได้ในคราวเดียวกัน
สปสช. ขยาย ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี ถึง 31 ธ.ค.64 พร้อมเพิ่มอีก 3 กลุ่มเป้าหมาย
สปสช. เหมาจ่ายผู้ป่วยโควิดใช้สิทธิบัตรทอง ในระบบดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชนวันละ 1,000 บาท

 

 

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่