advertisement

เคาะเกณฑ์ใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดู รายได้ต่อครัวเรือน ไม่เกิน 2 แสน ตั้งโต๊ะลงทะเบียน รองรับกลุ่มไร้สมาร์ทโฟน

23 พ.ย. 64

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เปิดลงทะเบียน ธ.ค. นี้ คลัง เคาะใช้ บัตรประชาชน แทน เกณฑ์พิจารณาใหม่ ดูรายได้ต่อครัวเรือนต้องไม่เกิน 2 แสนบาท จากเดิม ใช้เพียง รายได้ส่วนบุคคลไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

ความคืบหน้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ สืบเนื่องจากการสัมภาษณ์ของ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ที่เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์แบบใหม่ หรือสมาร์ทการ์ด แทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน

สำหรับคุณสมบัติ เงื่อนไขเบื้องต้น ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการ หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ ในเบื้องต้น มีดังนี้คือ ปรับเกณฑ์รายได้ของครอบครัวที่จะนำมาคำนวณสิทธิ คือ ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี จากเดิมที่ใช้เพียงรายได้ส่วนบุคคลไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีเท่านั้น สำหรับคุณสมบัติผู้ถือบัตรคนจนเดิมนั้น

ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตร ตราสารหนี้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท

2. ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย ถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดิน จะต้องมีบ้านหรือทาวเฮ้าส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร ส่วนกรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร จะต้องมีที่ดินไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

ทั้งนี้ จะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่อีกรอบภายในเดือนธันวาคมนี้ และได้วางแผนตั้งจุดรับลงทะเบียน เนื่องจากกลุ่มผู้มีรายได้น้อยอาจไม่มีสมาร์ทโฟน เพื่อคัดกรองบุคคลที่สมควรได้รับสวัสดิการจากรัฐเพิ่มเติมอย่างแท้จริง โดยคาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ 15 ล้านคน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปรับรูปแบบลงทะเบียน รอบ ปี 65 ก.คลัง ย้ำ สะดวก-ง่ายขึ้น แม้เคาะเกณฑ์ใหม่
- ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อ 50,000 ไม่ต้องมีคนค้ำ ดอกต่ำ เฉพาะผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เปิดลงทะเบียน มกราคม 2565 ธนกร แย้มเกณฑ์ใหม่สกัด จนทิพย์

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม