advertisement

เปิด Walk in ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เข็ม 1 ให้เด็กอายุ 12-18 ปี วันนี้ - 7 ธ.ค. 64

22 พ.ย. 64

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิด Walk in ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เข็ม 1 ให้เด็กอายุ 12-18 ปี วันนี้ - 7 ธ.ค. 64

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประกาศขยายเวลาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด เข็มที่ 1 ชนิดวัคซีน ไฟเซอร์ (pfizer) สำหรับ เด็กอายุตั้งแต่ 12 – 18 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2546 ถึง วันที่ 31 ธ.ค. 2552)

โดยเป็นเด็กที่ศึกษานอกระบบ / อยู่นอกระบบการศึกษาหรือเด็กนักเรียน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนจากจุดฉีดในสถานศึกษาใดทั้งคนไทย / ต่างชาติ / ต่างด้าว

สามารถขอรับบริการ ลงทะเบียน ณ จุดฉีด (Walk in) วันที่ 22 พ.ย. 2564 ถึง 7 ธ.ค. 2564 ประตู 1 ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. โดยผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม มาพร้อมเด็กและต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรในวันที่ฉีดยา

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิด Walk in ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เข็ม 1 ให้เด็กอายุ 12-18 ปี วันนี้ - 7 ธ.ค. 64

advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

advertisement

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่